👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - OS 2022

Skapad 2022-01-10 13:10 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Idrott och hälsa SO (år 1-3)
Vad är olympiska spelen? varför är det så stort intresse kring dem och vad är syftet med dem?

Innehåll

Mål

Eleverna ska få en förståelse för varför vi har OS och syftet med varför vi har det.

Hur OS har funnits i flera tusen år och hjälpt till att hålla freden i världen.

Varför det heter olympiska spelen? vart kommer namnet ifrån?

 

Planering - Teoretiskt

Börja med att kolla med eleverna om vad de redan kan och vet om OS.

Göra tankekartor med eleverna om OS.

Titta på en PP om OS och sen diskutera dess innehåll.

Titta på faktafilmer om OS, kanske även vanliga filmer med samma tema.

Dela upp eleverna i grupper utifrån vilken sport de skulle vilja fördjupa sig om.

Eleverna redovisar de sporter de forskat om för de andra.

 

Planering - Praktiskt

Åka skridskor på utflykterna de veckor det är OS, åka skridskor på idrotten.

Ha grekiskt OS tema på fritidsidrotten med typ stafett och hinderbanor.

Skapande med tema OS, lergubbar av grekiska statyer.

 

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3