👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - sortering

Skapad 2022-01-10 14:39 i Saxdalens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi valde att jobba med en del av matematik - sortering. Det ska vi göra för att synliggöra och göra mer tydligt vilket matematisk moment är i fokus just nu.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Barnen på avdelningen har olika kunskaper av sortering. De är olika vana att prata om olikheter och  likheter,  olika erfarenheter i att jämföra saker i sin omgivning. Barnen har även olika språkliga kunskaper. 

Vart ska vi?

Vi vill börja samtala mer med barnen om likheter och olikheter. Prata om och jämföra saker i barnens omgivning med varandra. 

Eftersom sortering kan beröra olika delar av matematiken så vill vi att barnen ska få med sig flera moment i matematiken.  Detta kan vara t.ex. färg, form, antal, logiskt tänkande. 

  


Barnen lär sig i leken, därför tänker vi att använda den för att få in sorterings moment t.ex. rikta barnens uppmärksamhet på klossar i olika storlek, färg, form och material. Leka med djur och dela dem i kategorier t.ex. tama och vilda. 

Vi ska sortera efter :

Stor och liten

färg

mjuk och hård

kategorier: djur (vilda/tama)

kategorier: kläder, frukt, möbler

När det gäller miljön så kommer vi att erbjuda barnen den material som ger möjlighet att upptäcka olika kategorier. Vissa aktiviteter för äldre barn ska vi utföra efter vilan, då finns det möjlighet att sätta sig ner och jobba ostört. 

Vi ska dokumentera skriftligt och fotografera. Vi ska erbjuda barnen att ta kort på det som dem upptäcker. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

Utifrån våra förutsättningar (närvaro barnens och vårt eget) så har vi lyckats med att jobba med sorteringen efter färg, storleken, kategori (djur, frukter, bilar). Det som brister för oss är dokumentations delen. När någon av oss leder aktivitet då är det lite svårt att dokumentera samtidigt om inte den andra kollegan är på plats. Barnen lärde sig att sortera och kan utföra det på egen hand. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18