👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering 2: engelska åk 7

Skapad 2022-01-10 15:35 i Bandhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Vi bygger på vad vi har lärt och jobbar vidare de centrala ämnen i det engelska språket: - viktiga moment i grammatik som användning av verb, prepositioner, adverb och substantiv. - läs och hörförståelse. - förråd av vokabulär och uttryck. - dialog i dagliga situationer - meningsbyggnad och skrivande

Innehåll

> Januari- februari 

Tema 3: Kanada

Temat handlar om landet Kanada. Vid hjälp av textläsning lär eleverna om olika aspekter: national sport, natur, geografi, urkultur och folk. Eleverna tillägnar sig kunskap samt förstärker sina språkliga färdigheterna i det engelska språket samt den engelska talande världen.  

I textboken arbetar vi med:

- Question of Sport:  sporter som praktiseras i Kanada (läsförståelsetext)

- Grey Owl: en text som handlar om inhemsk kultur i Kanada ( läsförståelsetext) 

- Grey Owl: en hörförståelse som försätter berättelsen i förra texten

- Canada: geografi och befolkning (läsförståelse)

- Kate in Canada: Kate berättar om sin resa till kända platser i Kanada (hörförståelse)  

- World Cup Fever: en berättelse (läsförståelse)

- Making Friends: Skönlitterär text skriven av Michael Forman. Ganska krävande text (läsförståelse)

- The Greatest Hockey Play: om en kände hockeyspelare, Gretzky (faktatext) 

I övningsboken arbetar vi med: 

-  A question of a sport: läsförståelsefrågor och sportsvokabulär s.42

- Grey Owl: läsförståelsefrågor s.43

- Find a way through a maze: översättningsaktivitet s.44

- Sort out the words: glosor s. 45

- Grammatik: regelbundna och oregelbundna verb s.46, 47, 49, 50

- Grey Owl- listening: hörförståelse s. 48

- Canada: läsförståelsefrågor s.51

- Discuss: Diskutera och prata om sport s.51

- Kate in Canada: läsförståelse och glosträning s.52

- Projekt work: hitta information om andra städer i Kanada s. 53

- World Cup Fever: läsförståelsefrågor  och diskussion s. 54

-  Word puzzle: glosträning s. 55

- Fill in the missing words/ verbs: Vokabulär och verb s. 56-57

- Dialogue: Have ever been to Paris?: dialog s. 58

- Making friends: översättning och skrivande s. 59

- The Greatest Hockey Player Ever!: läsförståelsefrågor 60

- Word check: Vokabulär s. 61

>Bedömning:

- ett skriftligt prov

- en redovisning kopplade till temat (engelsktalande länder)

> Mars - april 

TEMA 4: Pros and Cons /Fördelar och Nackdelar

Det här kapitlet innehåller skönlitterära texter som väcker känslor som rädsla och spänning. Dessutom handlar det om olika syn man har angående internet och sociala medier. Eleverna lär och diskuterar om begrepp som välgörenhet och jämlikhet i samhället. Vi kommer att använda nätet för att bli bättre känt med viktiga skönlitterära verk. 

I textboken arbetar vi med: 

- What are you scared of: dialog som handlar om vilka rädslor vi har: (läsa, uttala och diskutera s.45)

- Frankenstein: om skräckromanen och dess författare (hör- och läsförståelse s.45-47)

- Are you addicted to the internet: handlar om att vara beroende av nätet (läsförståelse och diskussion s.48-50)

- I gave away half of everything: texten innehåller viktiga glosor och begrepp som handlar om välgörenhet s. 51-52

- Too good for me: en berättelse om en tjej som gillar en kille. Texten är ganska lång och krävande (läsförståelse s. 52-54)

I övningsboken arbetar vi med:

- Scary things: glosor relaterade med fobier s.63

- Read the dialogue: högläsning/ träna på uttal s. 64

Grammatik / Verb i dåtid: skriva rätt imperfektform av verb s. 65

- Frankenstein: läsförståelsefrågor, diskussion runt temat och sammanfattning av en film eller bok som eleverna har sett. s. 66-67

- Word puzzle: vi jobbar med vokabulär s.68

-  Frankenstein/listening: hörsförståelse och vokabulär s. 69-71

- Plural: forma plural av substantiv s.72 (Vi gick genom det första terminen)

- Are you addicted to the internet? diskussion runt hur mycket eleverna använder nätet s.73

- Read and sort out: läsförståelsefrågor diskussion s.74

- Peter's bike is very old: skriv in rätt vokabulär s.75

- Gopal's Spare Time-Listening: Hörförståelse och diskussionsfrågor s. 76 

- I gave away half of what I own: Läsförståelsefrågor s. 77

- Dialog och användning av meningsuttryck i diskussioner s. 78-79

- Asking quesions: grammatik hur formar man frågor vid hjälp av verben to be (is, am, are, was or were)  och to do (do, does eller did) s. 81-81

- Too good for me: läsförståelse och vokabulär s.82-82

Bedömning:

- ett skriftligt prov 

- en skriftlig text.

> Maj - juni  

TEMA 5: WHAT'S NEXT?

Det här temat fokuserar på husdjur/tamdjur samt förhållande mellan människor och djur. I grammatik går vi genom futurum med going to och adjektiv. 

I textboken arbetar vi med:

- Cats and Dogs: dialog/högläsning s.56

- The horse whisperer: ett utdrag från en bok som berättar om en man som talar med hästar (läsförståelse) s.56-58

- The horse whisperer: en fortsättning av berättelsen (hörsförståelse) s. 59

- Killer in the Bushes: kort berättelse om en torped (högläsning och läsförståelse) s.60-61

- Meet Oz: ett ovanligt husdjur. En lång text med ett ganska krävande språk med nya och nytta ord och uttryck s. 62-64

I övningsboken arbetar vi med:

- Cats and Dogs: vokabulär .s 85

- Grupparbete/ diskussion runt djur s.86

- Läsa och hitta information i ett schema till en stjärna s.87

- The horse whisperar: läsförståelsefrågor, vokabulär och översättning s. 88-89

- The horse whisperer: hörförståelseövningar s.90-91

- Grammatik: frågeord s.92

- Killer in the bushes: rätta fel och discussionsfrågor s.93

- Korsord s.94

-  Useful words/ nyttiga ord s.95

- Grammatik: adjektiv samt skrivande s. 97 os

- Meet Oz: förståelsefrågor s.98

- Översättning och gruppdiskussion s.99

 

Utöver materialet som finns i boken  kommer vi att använda externa resurser från nätet och andra källor.

NB. Det är jätteviktigt att eleverna deltar på lektioner och visar sina olika förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Läsförståelse, Glosor och Grammatik

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse : vokabulär och översättning
når för närvarande ej kunskapskraven
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Språk och grammatik: böjning av verb och stavning
når för närvarande ej kunskapskraven
Visar begränsad kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Många fel uppstår
Visar i viss månfungerande kunskap om grundläggande grammatik. Många fel uppstår
Visar relativt bra kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Några fel uppstår
Visar bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få fel uppstår
Visar väldigt bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få eller inga fel uppstår.

Utvecklingsområden

Här kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig. Det finns olika områden.
F
E
D
C
B
A
Område 1
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Område 2
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
Område 3
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
Område 4
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.

En
Muntlig förmåga

MUNTLIGT

F
E
D
C
B
A
Ordförråd/meningsbyggnad/ bindeord
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning samt anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
når för närvarande ej kunskapskraven
kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
kan formulera sig till en viss grad varierat, tydligt och sammanhängande.
kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt formulerar sig med ett i någon mån anpassat språk.
kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning.
kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning.
Uttal/flyt
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig interaktion (samtal) samt anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang med tanke på uttryck- och ordval.
når för närvarande ej kunskapskraven.
kan uttrycka sig enkelt och begriplig samt kan i någon mån anpassa sitt språk.
kan uttrycka sig relativt tydligt och begripligt med till en viss grad flyt samt kan kommunicera med någon anpassning.
kan uttrycka sig sig tydligt och begripligt och med visst flyt samt kan kommunicera med viss anpassning.
kan uttrycka sig tydligt och med flyt, och kan kommunicera med viss anpassning.
kan uttrycka sig tydligt och med flyt och kan kommunicera med anpassning med tanke på uttryck-och ordval.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd: Ordförklaring/ exempel/kroppsspråk /mer eller mindre användning av skriftligt stöd
når för närvarande ej kunskapskraven.
kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan till en viss grad använda sig av fungerande strategier som löser problem i förbättrar interaktion.
kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen på ett relativt konstruktivt sätt.
kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Struktur och innehåll
- Organisering av idéer och innehåll - Tillräckligt innehåll
når för närvarande ej kunskapskraven.
har begränsat innehåll och talar i liten utsträckning med struktur
kan visa en viss struktur och kan förmedla ett rimligt innehåll
kan uttrycker sig med fungerande struktur och kan förmedla ganska rimligt och relevant innehåll
kan uttrycka sig med bra struktur och kan förmedla tydligt och varierat innehåll
kan uttrycka sig med en genomtänkt struktur och kan förmedla varierat och intressant innehåll.

Utvecklingsområden

I den här delen kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig muntligt. Det finns olika områden
F
E
D
C
B
A
Område 1
Uttal
Uttal
Uttal
Uttal
Uttal
Område 2
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Område 3
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Område 4
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll

En
Skriftlig förmåga

Skriftligt

F
E
D
C
B
A
Ord och uttryck -ordförråd
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Ordvalet är lite begränsat och du använder enkla/enformiga ord.
Du använder till en viss mån varierat ordförråd och relativt anpassade uttryck
Du använder ett varierat ordförråd. En hel del ord och uttryck är avancerade.
Du använder avancerade ord och uttryck.
Du använder mycket avancerade ord och uttryck.
Stavning
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Stavningen är relativt korrekt men det finns många stavfel.
Du skriver begripligt med några stavningsfel.
Texten innehåller en del stavfel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Texten har få stavningsfel som inte stör textflyt.
Texten har inga eller endast enstaka stavfel.
Grammatik
Når för närvarande ej kunskapskraven.
En hel del grammatiska fel finns och det gör ibland din text lite svår att förstå.
Du använder relativt begriplig meningsbyggnad med en del fel.
Texten innehåller få grammatiska fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Du skriver grammatiskt riktigt och har bra meningsbyggnad med få fel.
Texten har inga eller endast grammatiska misstag. Du använder felfri och komplex meningsbyggnad.
Innehåll och struktur
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Texten har begränsad struktur och innehållet är lite genomtänkt.
Du skriver begripligt med viss struktur och till en viss mån begripligt innehåll.
Du skriver relativt sammanhängande och har relativt god struktur med något bruk av bindeord. Du har relativt gott innehåll.
Du skriver sammanhängande med god struktur och har bra innehåll. Du använder ofta bindeord.
Texten har väldig bra struktur med rikt innehåll. Du använder bindeord på ett effektivt sätt som förhöjer och förstärker texten.

Utvecklingsområden

I den här delen kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig skriftligt. Det finns olika områden
F
E
D
C
B
A
Utvecklingsområde 1
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Utvecklingsområde 2
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Utvecklingsområde 3
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Utvecklingsområde 4
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär

En
Engelska: Läsförståelse, Glosor och Grammatik 2

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse : vokabulär och översättning
når för närvarande ej kunskapskraven
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Språk och grammatik: böjning av verb och stavning
når för närvarande ej kunskapskraven
Visar begränsad kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Många fel uppstår
Visar i viss månfungerande kunskap om grundläggande grammatik. Många fel uppstår
Visar relativt bra kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Några fel uppstår
Visar bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få fel uppstår
Visar väldigt bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få eller inga fel uppstår.

Utvecklingsområden

Här kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig. Det finns olika områden.
F
E
D
C
B
A
Område 1
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Område 2
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
Område 3
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.