👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska Litteraturhistoria år 9: Realismen och modernismen

Skapad 2022-01-10 16:06 i Folkungaskolan 5 Linköping
Realismen till modernismen.
Grundskola 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om samhället och de litterära verk som skrevs från realismen till modernismen.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om tiden och de litterära verk som skrevs från realismen till modernismen. Du ska också träna på din förmåga att hålla en muntlig presentation och att skriva olika texttyper. Du fokuserar på en författare och hens verk.

 

 

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 

 

Skriva olika typer av text, anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

Varför ska du lära dig det?

Utdrag ur kursplanens syfte:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och anlaysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Hur ska du lära dig det?

Vi går igenom epokerna gemensamt, vi läser om dem och tittar på program för att fördjupa oss. Du kommer få läsa ett verk eller utdrag ur olika verk av olika författare. Du kommer fördjupa dig i ett författarporträtt och presentera det. Vi kommer att jobba med olika texttyper.

   

  Vilket material kommer du använda?

  Lärobok Portal, antologier, böcker/romaner från biblioteket. Filmer från UrPlay om de olika epokerna (i Classroom).

   

  Hur ska området bedömas?

  • Du visar dina kunskaper kontinuerligt och deltar aktivt i alla delar av undervisningen i t.ex. samtal och diskussioner.
  • Området innefattar att du tränar din muntliga och skriftliga förmåga genom att du fördjupar dig i ett författarporträtt som presenteras för klassen och skriver olika texter. 
  • Du visar läsförståelse genom att ha läst ett verk eller utdrag ur flera författares verk, t.ex. romaner, noveller, poesi.
  • Du visar också att du har tagit till dig kunskap om de olika litterära epokerna genom att anteckna under genomgångar och använda kunskapen i de olika uppgifterna du redovisar.
  • Du visar att du kan skriva olika texter.

   

  Hur ska återkoppling ges?

  Muntligt, kontinuerligt under lektionstid och skriftligt genom kommentarer i Classroom samt i lärmatriser på de uppgifter du redovisar.

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
   Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
   Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
   Sv
  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
   Sv  7-9
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
   Sv  7-9
  • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
   Sv  7-9
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
   Sv  7-9
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
   Sv  7-9
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
   Sv  7-9
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
   Sv  7-9
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
   Sv  7-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
   Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
   Sv  E 9
  • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
   Sv  E 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
   Sv  E 9
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
   Sv  E 9
  • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
   Sv  E 9
  • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
   Sv  E 9
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
   Sv  E 9
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ettändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
   Sv  C 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
   Sv  C 9
  • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
   Sv  C 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
   Sv  C 9
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
   Sv  C 9
  • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
   Sv  C 9
  • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
   Sv  C 9
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
   Sv  C 9
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
   Sv  A 9
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
   Sv  A 9
  • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
   Sv  A 9
  • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
   Sv  A 9
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
   Sv  A 9
  • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
   Sv  A 9
  • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
   Sv  A 9
  • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
   Sv  A 9
  • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
   Sv  E 9
  • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
   Sv  C 9
  • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
   Sv  A 9