👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Enkla maskiner

Skapad 2022-01-11 13:42 i Backaskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 3 Teknik
Planering i teknik vt-22, årskurs 1.

Innehåll

Lärandemål - syftet med undervisningen

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de kan

- Identifiera och namnge några enkla maskiner. 

- Samtala om några enkla maskiner och deras funktioner. 

- Samtala om hur några enkla maskiner kan kopplas till vardagliga föremål. 

- Förstå vilken betydelse de enkla maskinerna har för människan. 

- Tillämpa tekniska lösningar och arbetssätt när de gör ett konstruktionsbygge.

 

 

 

Lärandeaktiviteter

Genomgång av enkla maskiner (Hjulet, skruven, lutande planet, hävstången och kilen).

Teknikprogram för barn.

Experiment och laborationer.

Samtal och diskussioner.

Konstruktionsbygge.

 

 

Begrepp som är viktiga för förståelse av området

Enkla maskiner

Hävstången

Hjulet

Skruven

Lutande planet

Kilen

Uppfinning

Konstruktion

 

 

Så här kan du visa dina kunskaper och förmågor

- Genom olika kooperativa strukturer får du möjlighet att visa hur du kan lösa problem, berätta muntligt och komma med förslag på lösningar.

- Delta i de aktiviteter och utföra de uppdrag som ingår i aktiviteten.

- Genom att använda olika tekniska lösningar samt material för att framställa ett resultat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3