👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7 V 2-8 Im Restaurant Sofia skola

Skapad 2022-01-11 16:59 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Vi förbereder oss för språkfestivalen!
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Kanske kommer du att besöka något tysktalande land inom en snar framtid. Du kommer antagligen att besöka någon restaurang och då gäller det att kunna uttrycka vad man önskar och även att förstå vad kyparen och andra säger och pratar om.

Innehåll

Tyska för årskurs 7 Woche 2-8

                 

Im Restaurant

 

 

                

Syfte:

Kanske kommer du att besöka något tysktalande land inom en snar framtid.

Du kommer antagligen att besöka någon restaurang och då gäller det att kunna uttrycka vad man önskar och även att förstå vad kyparen och andra säger och pratar om.

Centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

·        Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

  • Vardagliga situationer…
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

 

  • Lyssna och läsa — reception

        Olika former av samtal och dialoger

        Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning.

        Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, verb, stavning och i det språk som eleverna möter.

        Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

        Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av

framställningar och samtal.

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 

        Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

        Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

        Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Undervisningen

·        Du gör själv en affisch om ett av länderna Tyskland, Österrike och Schweiz och berätta t.ex. om vardagsliv, musik, skola, politik, film och mat.

·         Vi ser på några korta filmer om mat från UR och lär oss lite om tyska matvanor.

·         Vi övar olika fraser och uttryckt som behövs när man besöker en restaurang eller en ”Imbiss”.

·         Vi studerar ett par menyer med tyska rätter.

·         Vi arbetar med verben: nehmen,  trinken, essen, möchten, wollen, bestellen och bezahlen          

·         Vi har ett par läxförhör i Kahoot och ett par i läxförhörsböckerna och vi läser olika dialoger kring restaurangbesök, samt skapar egna dialoger och utser en kypare som tar uppbeställningarna.

 

Läxor till torsdagar:

V 3   Im Restaurant – hälften av fraserna, se stencilen. Förhör i Kahoot.  

V 4   Im Restaurant- resten av fraserna. Förhör i Kahoot.

V 5   Du ska ha påbörjat din affisch som ska sättas upp på språkfestivalen.

V 6   Du ska ha gjort klart din affisch.

V 7   

V 8   Im Restaurant- du ska kunna: spela dialoger och beställa mat från menyn med hjälp av olika fraser som vi har jobbat med.

 

Bedömning:

                Din förmåga att uttrycka dig muntligt på tyska

                Din förmåga att interagera på tyska

                Din förmåga att hitta strategier när språket inte räcker till.

 

 

Kunskapskrav

Hur det ska bedömas? Din skriftliga och muntliga perception och produktion utifrån kunskapskraven.

Vad är det som bedöms? Din skriftliga och muntliga perception och produktion i form av det du säger på målspråk på lektion, det du visar att du förstår på lektion och förberedda samt oförberedda hörförståelser samt den text du producerar på målspråk på lektion samt förberedda och oförberedda läsförståelser.

Kunskapskraven för betygen E, C och A

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

 

Ich will bestellen                               

Ich will Rindfleisch haben

und eine Cola.

 

 

Zahlen, bitte!

 

 

Danke!

 

 

Ich möchte bestellen,

Ich möchte Rindfleisch

und eine Cola, bitte

 

 

Ich möchte bezahlen, bitte!

 

 

Danke schön!

 

Ich möchte bestellen.

Ich möchte Rindfleisch durchgebraten und zu trinken eine Cola bitte.

Ich möchte Kartoffelaufauf dazu.

 

Ich möchte bezahlen, getrennt,bitte!

 

 

Danke schön, das hat sehr gut geschmeckt! Das Fleisch war gut durchgebraten.