👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets olika former

Skapad 2022-01-11 18:58 i Musiklådan Grundskolor
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla experiment.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Kemi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former. Vi kommer även att lära oss om lösningar och blandningar.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska lära sig vattnets olika former : fast, flytande och gas samt dess övergångar.

Begrepp som du kommer att arbeta och lära dig mer om är:

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • avdunstning
 • kokning
 • kondensering
 • smältning
 • stelning
 • blandning
 • lösning

 

 • Viktiga begrepp: 

  Avdunstning: vattnet avdunstar - vattnet omvandlas från flytande form till gas eller ånga form genom värmning.

  Kondensering: vattnet kondensera - vattnet omvandlas från gasform till flytande form genom avkylning.

  Smältning: isen ( vattnet fasta form) smälter - isen omvandlas från fast form till flytande form genom värmning.

  Stelning: vattnet stelnar - vattnet omvandlas från flytande form till fast form genom kylning.

  Blandning - i en blandning ser man vad som är vad t ex fruktsallad
 • Lösning - i en lösning ser man inte vad som är vad t ex saft
 •  

  Metoder och arbetssätt:
 • Vi kommer att ha genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Vi kommer att se på kortare informativa filmer och göra en del experimenthttps://urplay.se/program/215388-no-tv-fast-gas-flytande
 • Eleverna ritar och förklarar med ord och bild, vattnets olika faser

 

Lgr 11: Eleverna ska lära sig vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Mål

 Under arbetets gång ska du:

 • berätta om någon egenskap vattnet har
 • delta i samtal i grupp kring vattnets egenskaper
 • enkelt kunna redogöra genom skrift och bild för vattnets olika faser
 • ställa hypoteser kring och dokumentera experimenten vi gör

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång. Du ska vara delaktig och aktiv under lektioner.

Vi bedömer din förmåga att beskriva vattnets olika former :fast, flytande, gas. 

Vi bedömer din förmåga att göra en enkel dokumentation med bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3

Matriser

NO Ke
Vattnets former

Vatten

 • NO   3   Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
---------->
---------->
---------->
Jag
berättar om vattnets 3 olika former och när dessa uppkommer.
berättar om vattnets 3 olika former, när dessa uppkommer samt namnger formerna. (Fast, flytande och gas)
berättar om vattnets 3 olika former, när dessa uppkommer samt namnger formerna. Jag förklarar minst 3 av övergångarna med hjälp av begreppen. (smältning, stelning, avdunstning, kokning, kondensering)

NO Ke
Lösning och blandning

Blandning och lösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag
berättar med stöd om blandning och lösning
berättar om egenskaperna hos blandningar och lösningar.
berättar om egenskaperna hos blandningar och lösningar. Kan berätta om hur man kan separera lösningar och blandningar.