👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation VT-22

Skapad 2022-01-12 13:24 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska få ett rikare och nyanserat ordförråd. Vi vill även att barnen ska använda språket i kommunikationen med varandra och oss i större utsträckning, och att talspråket blir tydligare.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi jobbar i små grupper, 4-5 barn per grupp, då för vi pedagoger bättre möjligheter att kunna se, lyssna och prata med alla barn i lugn och ro. Det finns 7 olika språk i vår barngrupper så det är viktigt för oss och för barnen att kunna ha en tydlig kommunikation med rik och tydlig ordförråd.

Vi kommer att jobba med:

Flanosaga.

Kapitelbok.

Sångsamlimgen

Takk och bildstod.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

V i upplever att barnen har svårt med att prata med varandra för att förklara sig. Vi har 11 barn mellan 1 och 4 år med 6 olika modersmål än svenska, vi ser en stort behov av att jobba mycket med språk.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att fotografera och anteckna vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Hur gick det? 

Vad fungerade/fungerade inte?

 

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18