👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2022-01-13 09:52 i Fristadskolan 7-9 Borås Grundskola
Grundskola 8 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om Islam, dess centrala tankegångar, urkund samt konkreta religiösa uttryck och handlingar.

Innehåll

Arbetsgång

Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss om Islam och jämföra Islam med kristendomen och judendomen som vi läste om i årskurs 7. 

Bedömningen bestämde vi på första lektionen. Bedömningen består av kortare läxförhör och en fördjupande skriftuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9

Matriser

Re
Islam

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Läxförhören och slutuppgiften
I läxförhören visar du prov på dina kunskaper om islam.
Du har minst majoriteten av frågorna rätt på läxförhören och använder korrekt fakta i slutuppgiften.
Du har i snitt få fel på läxförhören och har och använder korrekt fakta i slutuppgiften som stärker dina jämförelser.
Du har alla rätt på läxförhören, förutom något enstaka fel och använder korrekt fakta i slutuppgiften som stärker dina jämförelser och fördjupar kunskaperna.
Jämföra
I slutuppgiften jämför du religionerna.
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan göra jämförelser där några likheter och skillnader förklaras.
Du gör jämförelser där likheter och skillnader förklaras med förtydligande exempel.
Du gör jämförelser där du förklarar och problematiserar likheter och skillnader och använder förtydligande exempel i ditt resonemang.