👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO år 6. Kap 3, Livets utveckling

Skapad 2022-01-13 10:01 i Solskiftesskolan Österåker
Livets utveckling och anpasssningar
Grundskola 6 Biologi
Detta arbetsområde innebär att du kommer få förståelse för livets utveckling och djurens anpassningar till miljön. Vi utgår från "Koll på NO", kapitel 3.

Innehåll

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Veta mer om hur livet utvecklats.
 • Förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon.
 • Känna till att människan ingår i livets utveckling.
 • Kunna ge exempel på hur man kan sortera lika djur.
 • Känna till vem Charles Darwin var.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 • Vi kommer gemensamt ha högläsning ur textboken, varvat med egen läsning.
 • Vi kommer arbeta med uppgifter i arbetsboken samt arbetsblad.
 • Vi kommer se på faktafilmer.
 • Vi kommer ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.
 • Vi kommer ha genomgångar.
 • Vi kommer arbetat med uppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • Vi kommer göra experiment. 
 • Vi kommer avsluta kapitlet med ett prov.

 

Hur ska du examineras? 

 • Jag lyssnar på hur du muntligt deltar i diskussioner i helklass.
 • Jag lyssnar på hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Jag kollar på hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken, på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Jag lyssnar och kollar hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.
 • Du kommer att få göra ett prov i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - livets utveckling

Förmågan är bedömd, men kunskapskraven är ej uppfyllda
E
C
A
Biologiska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologins sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Biologiska samband
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling. Du ger exempel på mönster kring organismers anpassningar till livsmiljöer.
Upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan på ett utvecklat sätt berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och deras betydelse för människans.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt berätta om någon naturvetenskapliga upptäckt och deras betydelse för människans.