👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

Skapad 2022-01-13 15:39 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 9 Engelska
We read, discuss and write about the novel "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" by Sherman Alexie. We also work with schools in the US and compare with Sweden.

Innehåll

Vi jobbar med boken The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian under vecka 2-7. Under dessa veckor läser vi (eller lyssnar via esl), svarar på frågor till varje kapitel, diskuterar i helklass/ par/ grupp och gör en kortare skrivppgift. Vi avslutar läsningen med en skrivuppgift i ChromEx där man skriver ett brev till en av karaktärerna i boken. 

Under vecka 9-10 jobbar vi mer med skolan i USA och avslutar hela arbetsområdet med en skriftlig jämförelse mellan skolan i USA och skolan i Sverige.

Se vilka kunskapskrav som bedöms i den bifogade matrisen.

Matriser

En
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian

F
E
C
A
Förstå skrift / tal (frågor, diskussioner & skrivuppgifter)
Eleven når ännu inte upp till alla delar av detta kunskapskrav.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer / i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer / i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer / i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera (frågor, diskussioner & skrivuppgifter)
Eleven når ännu inte upp till alla delar av detta kunskapskrav.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt (diskussioner i helklass/par/grupp)
Eleven når ännu inte upp till alla delar av detta kunskapskrav.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt (skrivuppgift om boken i ChromEx)
Eleven når ännu inte upp till alla delar av detta kunskapskrav.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera & jämföra (skrivuppgift som jämför skolan i USA/Sverige i ChromEx)
Eleven når ännu inte upp till alla delar av detta kunskapskrav.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.