👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutmaning

Skapad 2022-01-14 08:14 i Gräsåkers förskola Ekerö
Förskola
Språkutveckling, Språkträning, Före Bornholm

Innehåll

Under hela hösten har vi jobbat mycket med ett språkutvecklande arbetssätt och försökt att kartlägga vart varje barn befinner sig i sin språkutveckling.
Vi har kommit en bra bit på väg i detta arbete och vi kommer under vårterminen fortsätta med att utmana barnen i deras språkutveckling.
Gruppen är har många skilda behov i sin träning och vi kommer försöka att i små grupper
tillfredsställa alla dessa behov.

Som hjälp med det så har vi flera olika arbetsmetoder, bland annat Före Bornholmsmetoden och
familjen Kippin. 

Delar vi kommer att lägga fokus på under våren är stavelser, träna uttal, självsäkerhet i form av att våga prata i gruppen, leka med orden i form
av rim och ramsor, samt sånglekar och högläsning.

Varje samling kommer innehålla högläsning, språklek, veckans ramsa, sånglek och avslutning.
Detta ger en bred variation av träning och är lätt att anpassa utifrån den specifika gruppens behov.

Som komplement till det så fyller vi på med övningar från familjen Kippin som fungerar på liknande sätt som före Bornholm men med ett mer utarbetat bildstöd som underlättar för vissa barn.

Högläsning

Högläsning ger barnen möjligheter för att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda.
Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets i form av texter och de ges möjlighet till att koppla
bilder till det talade språket.
Upprepning av sagor ger barnen en igenkänning i texten, skapar en trygghet i vad vi gör och därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser.
Detta ger oss även möjlighet till att göra bildpromenader med barnen, där barnen utifrån bilderna i sagan får återberätta sagan med deras egna ord.
Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess.
Som vuxen är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och
upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av
förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden.

Språklekar

Den enklaste varianten av en språklek är att använda sig av rim och ramsor, låt barnen hitta på egna
rim, det behöver inte varje riktiga ord bara de blir vana med att uppbyggnaden av rim. Att våga hitta på
egna ord stärker även de i arbetet med sin självsäkerhet och att våga prata i gruppen.
En annan typ av språklek är att ha mungymnastik, det är ett roligt sätt att mjuka upp munnen och träna
olika placeringar av tunga, läppar, käke m.m. En rolig ramsa där är "Gumman som städar".

Sånglek

Sånglekar påminner lite om språklekarna, en sånglek är språkliga aktiviteter där barnen i sång,
rörelser och socialt samspel får känna rytmen i språket och melodin med hela kroppen.
Sångerna hjälper barnen att utveckla sin förmåga till koordination och uppmärksamhet. 
Här får vi även in möjligheter till att träna stavelser, man kan nicka i takt med musiken, klappa takten
eller med hjälp av fötterna 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18