👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 8 - The Environment

Skapad 2022-01-15 22:46 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering för kapitlet Environment i Wings 8
Grundskola 8 Engelska
In this section you will get to know more about the environment, how we are destroying our planet and what we can do to save it.

Innehåll

 

När vi är klara med detta kapitel ska du kunna:

 

* Ord och begrepp som behövs när man diskuterar miljöfrågor

* Förstå texter som behandlar miljö och miljöfrågor

* Diskutera olika miljöfrågor muntligt och skriftligt

* Förstå grammatiken du har lärt dig. Kunna använda det muntligt och skriftligt.

 

Arbetsformer

* Läsa och lyssna på texter ur kapitel 3 The Environment i läroboken Wings 8. 

* Jobba med uppgifter till texterna

* Diskutera/prata i klassrummet

* Träna på att skriva, prata om och diskutera miljöfrågor

* Grammatik och fraser som behövs för att kunna skriva och prata om kapitlets tema

* Läxor som består av glosor, texter, en skriftlig och en muntlig uppgift.

 

Vad ska vi arbeta med?

Vecka 3

Du kommer att arbeta med uppgiften "Climate Change" som jag har delat på Teams. Sedan kommer du att titta på dokumentär "Breaking Boundaries: The Science Of Our Planet". 

Vecka 4

Du kommer att arbeta med uppgiften "Why Save the Rainforest?" som du hittar på Teams. Du kommer att diskutera om ämnet i grupper.

Vecka 5

Du kommer att repetera grammatik: relativa pronomen, Must och have to, villkorsbisatser, passivkonstruktioner.

Vecka 6

Du kommer att ha ett prov relaterad till kapitel 3 "Environment". Jag har delat instruktioner via Teams.

 

Bedömning

* Muntlig uppgift: Environmental Issues. Diskussion i mindre grupper kring begreppet miljö. 

* Skriftlig uppgift: What can we do to save our planet?

* Läsförståelsetest

* Hörförståelsetest

* Grammatiktest

Dessutom bedöms din delaktighet i muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna. 

Uppgifter

  • My City

Matriser

En
My City

E
C
A
Tala/Skriva
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala/Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

En
Test section 3 "Environment"

E
C
A
Lyssna/läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
An informative text "Animal".
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.