👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokattens vidare planering för termin 2, läsår ht 2021 - vt 2022

Skapad 2022-01-17 08:26 i Testförskola Pusslet Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Fokus för vidare undervisning och utbildning vt 2022!

Innehåll

Lokattens vidare planering för termin 2 läsår ht 2021 – vt 2022

Frågeställning: ”Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli?”

Fokus: Utgångspunkt i ett av de globala målen, det femte ”jämställdhet” för hållbar utveckling.

Vi har under ht 2021 fördjupat oss i barnens egen litteratur som de tagit med till förskolan. Böckerna och dess innehåll har vi reflekterat och samtalat kring riktat för att utmana stereotyper och normer. Vi har valt saga ” Rödluvan och vargen” som barnen tillsammans ska konstruera och gör om, vi har gjort en analys av den genom att använda begrepp ur sagan för att förklara hur personer (inte enbart huvudpersoner) framställs i sagan, sagan i dess original form. Vi har också gjort en sång och skrivit text men lånat en melodi från en känd barnsång.

Fokus för vidare undervisning och utbildning vt 2022:

  • ·       Dags att börja konstruera sagan – förändra för att utmana stereotyper och normer – förändra genom att skapa nytt.
  • ·      Sagan kommer att formas och synliggöras via skuggteater – annorlunda med en koppling till den lek som skedde under observationsperioden ”göra material och spelat upp i en teater för kompisarna”, vilket fortsatt ske vid flertal tillfällen.
  • ·       Ytterligare tanke med skuggteater, viss riktning mot könsneutralt då vi kommer arbetat med svart och vitt plus med ljus och mörker. Även koppling till kurs Evelyn deltagit i, ateljé.
  • ·       Vi tänker att barnens val när de gör om sagan, kommer att kunna härledas tillbaka till bokläsningens - och sagostunder då vi analyserade, reflekterade och samtalade.  
  • ·       Vi hoppas att det kommer att bli synligt under terminens gång, via dokumentation: Att barnen möjliggörs förståelsen att allt inte alltid behöver vara lika (stereotypt) utan att saker och ting kan bli föränderliga vilket kan komma att vidga barnens intressen och perspektiv. Och att barnen möjliggörs förståelsen att det är ok att tänka om, att skapa nya idéer som utmanar normer, så att normmedvetenhet blir till hos barnen vilket kan komma att bli intressant och en drivkraft in i framtiden.  

Barnen kommer att jobba i fyra olika grupper och alla gruppers skuggberättelse kommer att spelas in digitalt och även dessa synliggöras.