👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ikt

Skapad 2022-01-17 11:12 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Green screen som ett uttryckssätt

Innehåll

Poststrukturellt informerade undervisningsupplägget

Med en poststrukturell ingång utgår man från barnens behov, intressen och erfarenheter. Vad är barnen intresserade av, vad väcker deras nyfikenhet? Detta är en ickelinjär undervisning, den bygger på relationen mellan barnen och deras miljö. Alltså är inget undervisningsmål bestämt i förväg. Här tar pedagogerna vara på tillfällen att stimulera, utmana och undervisa i samspelet med barnen.

Bakgrund och Syfte:

 

Barnen har ett intresse av att dramatisera, och vi vill använda oss av av greenscreen för att lägga till ytterligare ett uttryckssätt. 

 

Mål:

 

Samtolkning

 

 

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om...” Green screen, testa och experimentera.
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om....” kritiskt granska film och bild, lära sig olika begrepp ex. vilka appar man kan arbeta med.
”Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla...” fantasi och skapande, kunskap om ikt begrepp

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
vilka aktiviteter? Barnen får testa att leka i olika greenscreen miljöer.

Hur ska vi göra(form)?
Pedagog ställer frågor, ex. vilken bakgrund vill dom agera i.

Vem/vilka(aktörer)?
vem eller vilka barn och pedagoger Max 4 barn åt gången

Var(ute-inne-rum-plats)?

plats/situation Musikateljen

När?

tidsperspektiv fm på projekttid tis och ons.

 

Dokumentation

 

Genomförande

 Här fyller du i vad som ska dokumenteras och hur aktiviteterna ska dokumenteras.

T ex genom samtal med barnen, observationer, barnens alster, film, ljud, foto mm
Vi har valt att fokusera på att dokumentera……. Filmerna fotona blir dokumentation. Reflektion tillsammans i helgrupp när filmerna visas.
Vem dokumenterar och när? Pedagog under aktivitet

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Samvärdering/efterarbete

 Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan (inte här i planeringen).
Kopiera in frågorna nedan i analys och reflektionsrutan och besvara frågorna.

Vad- Hur- Vem/vilka blev det?

När-Var blev det?

Varför blev det som det blev? Möjlig vidareutveckling


Andra frågor att ha med i sin reflektion:

Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.