👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

terminsplanering VT 22

Skapad 2022-01-17 17:27 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 3 – 6 Modersmål
planering i polska

Innehåll

Urval från veckoplanering 

Åk 4-6 Skrivregler 

Lubię ortografię

vecka5 - 12 

Skrivregler 

Skrivövningar anpassade till ålder för barnen - "Lubię ortografię" av Zuzanna Zbróg, 

Åk- 7-9  Język polski , podręcznik, Maria Naganowa, 

Polscy nobliści

 sid 159- 161, 

- dramatik Aleksander Fredro 

- Wiliam Sheakspeare  - 202- 2019

 

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.