👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronoparkens förskola mål

Skapad 2022-01-19 15:43 i Kronoparkens förskola Mariestad
Förskola
Bygga upp tillitsfulla relationer till både barn och vårdnadshavare samt att alla ska känna sig trygga i gruppen.

Innehåll

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

Vi arbetar med uppstart av förskolan. Vi är fyra pedagoger på en dubbelhemvist. En stor del av utbildningen består av att introducera nya barn till förskolan. Vi kommer att introducera barn i omgångar under hela våren. Alla introduktioner sker i grupp. Det är stor spridning på barnens ålder.

Därav har vi  valt att ha introduktion som ett prioriterat utvecklingsområde.

 

 

 

 

 

 

Bygga upp tillitsfulla relationer till både barn och vårdnadshavare samt att alla ska känna sig trygga i gruppen. 

 "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla."

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

...sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet."

...självständighet och tillit till sin egen förmåga."

...förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler."

Arbetslaget ska...

...ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätmetod (Frågor till VH på uppföljningssamtal, dokumentation i unikum, månadsreflektionsfrågor)

 

- Föräldraaktiv introduktion

vi utgår från vår pedagogiska idé

 

Mötesplatser i våra lärmiljöer.

vi utgår från boken rum för lärande där vi använder definitionen av mötesplatser.

” en konkret, bestämd plats i den fysiska lärmiljö som syftar till möten i lek och lärande mellan barn.”

”Hur går man in i en mötesplats, hur går man ut? Översikten över rummets olika mötesplatser bör vara god för både barn och vuxna, det skapar trygghet. ”

Aktiviteter/erbjudanden/undervisning

 Förhållningssätt

- aktiv närvaro som pedagog,

- samsyn

 

- Organisation, vem, vad, när 

 

- Öppen dialog med vårdnadshavare

- daglig kontakt, bemöta VH frågor)

 - Uppföljningssamtal

 

 

Slutanalys 2021/2022:

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18