👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande och utveckling

Skapad 2022-01-20 12:24 i Vuxenutbildningen Yrkesutbildning Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Pedagogik
Den här kursen kommer att handla om hur kunskap och värderingar skapas hos individen och vika faktorer som påverkar lärandet och utvecklingen hos barn. Det kommer även handla om människors utveckling där vi kommer utgå från arv och miljö; hur utvecklingen styrs av biologiska (medfödda), sociala (inlärda) faktorer och socialisation

Innehåll

I denna kursen kommer jag helt att ge er den kunskap som ni behöver för att kunna lära och utveckla barnet. 

Begreppsorden i kursen

Uppdrag

Barnsyn

Lärandemiljö

Den tredje pedagogen

Utveckling

Lärande

Kompetent

Förförståelse

Fakta 

Färdighet

Förståelse

Förtrogenhet

Barns perspektiv

Barnperspektiv

Förmåga

Livslångt lärande

Inflytande

Delaktighet

Utvecklingszoner

Undervisning

Uppfostran

Handling

Ömsesidig

Stötta

Hjälpa

Stimulera

Motivera

Aktivera

Erfarenhet

Kunskap

Anknytning

Interaktion

Olikheter

Samspel

Samarbete

Socialt

Emotionell

Påverkan 

Olikheter

 

Många av dessa orden har ni redan kunskap om, men det är viktiga i denna kursen oxå.

Kunskap finns endast i form av kunniga människor. 

Alltså inte (primärt) i böcker och datorprogram. Inte heller finns kunskap i någon speciell del av människan. Inte i hjärnan och inte i själen (jaget, medvetandet). Kunskap finns i människor av kött och blod, som pratar och för alla möjliga ting ibland enskilt, men ofta tillsammans med andra människor

 

"Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva." Ur Lpfö-18, s.8

Med tanke på att detta är vårat uppdrag har vi en viktig del i växandet.

 

 

Planering för kurserna våren -22

Sidor jag vill att ni skall läsa

PROV / INLÄMNING 1 mars

Ni kommer att få ett prov som kommer att handla om 

  • Anknytning 
  • Piaget och Vygotskij 
  • Leken 

Denna gången kommer jag att gå igenom frågorna vid olika lektions tillfällen MEN ni kommer inte kunna förbereda frågorna fullt ut.

 

Lycka till!

Camilla 

 

Uppgifter

  • Inlämning/ prov i LÄR0