👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 8 - Crime

Skapad 2022-01-21 12:27 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 8 Engelska
Vad är ett brott och vad är inte det? Hur tror du det skulle vara att sitta i fängelse? Är det någon skillnad om du är ung eller gammal? Under detta arbetsområde arbetar vi med texter, ord och fraser kopplade till temat brott.

Innehåll

Detta kapitel handlar om olika typer av brott. Till exempel en text om ett av de största tågrånen som begåtts samt fakta om rånaren Ronnie Biggs. Vi kommer att diskutera olika åsikter kring brott och straff.  

Arbetssätt

Arbete enskilt och parvis med olika övningar. Du kommer att läsa texter, göra skriftliga och muntliga övningar samt hörförståelseövningar. Vi arbetar med grammatik kontinuerligt. 

Tid

Vecka 1-7

Bedömning

Läxförhör enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Skriftlig bedömningsuppgift; A Letter of Confession.  

Utvärdering

Uppföljning av lärare med läxförhör. Muntlig utvärdering av arbetsområdet v. 7. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9