👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 6. Spanskaprov 1. Kapitel 1-8

Skapad 2022-01-21 13:13 i Tanneforsskolan Linköping
Pedagogisk planering för spanska år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Prov 1 behandlar de första åtta temana i Colores 6, dvs Hola till och med Peru.

Innehåll

Uppgifter

  • Hörförståelse

  • Läsförståelse

  • Skriva

  • Prata

Matriser

M2
Spanskaprov 1. Kapitel 1-8

Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Du kan, i mycket enkel form, kommentera innehållet. Du kan, med godtagbart resultat, agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Du kan, i mycket enkel form, kommentera innehållet. Du kan, med tillfredsställande resultat, agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Du kan, i enkel form, kommentera innehållet. Du kan, med gott resultat, agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande.
Läsa
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du kan i mycket enkel form kommentera innehållet. Du kan, med godtagbart resultat, agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du kan, i mycket enkel form, kommentera innehållet. Du kan, med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Du kan i enkel form kommentera innehållet. Du kan med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Skriva
Du kan skriva mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan skriva enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av några strategier löser enkla problem i interaktionen.
Tala
Du kan tala/samtala mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
Du kan tala/samtala mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Du kan tala/samtal enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Du använder dig av några strategier löser enkla problem i interaktionen.