👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan2022-Projektplanering3_Projektavstämning_Farsta_förskolor

Skapad 2022-01-21 13:21 i 182361 Förskolan Trädgården Stockholm Farsta
Förskola
Det vi gör här och nu hänger i hop med framtiden.

Innehåll

Vad har vi gjort så här långt och varför?

Vi har fokuserat på social hållbarhet genom bland annat:

- Lekgrupper, utveckla lekkoder, ge alla bra förutsättning för att klara leken

- Värdegrundsarbete utifrån kompisböcker och barnkonventionen. Genom samtal, dock teater, skapande arbetat med barns villkor, rättigheter, normer och värderingar.

- Skapat en gemensam vi-vägg där barnen presenterat sig själva genom tex tecknande, skriftspråk, matematik, skapande.

 

Utveckling och lärande i barngruppen

Vi ser att vi har byggt upp trygga relationer, barnen är måna om varandra, visat stort intresse för vi-väggen och nyfikna på varandra. 

Vi ser nya konstellationer då vi arbetat i olika grupper och skapat nya möten mellan barnen. Vi ser att barnen utvecklat sina relationer.

Vi upplever att arbetet med normer och värden samt barnkonventionen gjort barnen med medvetna sig själva och sina relationer. De har utvecklat sina förmågor så som hjälpa varandra, visa hänsyn, lösa saker genom kommunikation, lyssna på varandra, komma överens, samarbeta.

Vi ser att höstens arbete med lekgrupper, projektundervisning, introduktion av material och vår miljö och rutiner gett resultat. Barnen upplevs trygga, mer självgående, utvecklat lekkoder.

Vi har fått fin respons av vårdnadshavare som tar del av våra lärloggar, via mejl, sms och muntligt. Vi hade ett givande föräldramöte där vi fick möjlighet att berätta och visa barnens arbete.

 

  • Hur vill vi gå vidare och varför?

  

 Vad (innehåll):

Utveckla förståelse för och intresse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Ge barnen förutsättningar att utveckla ett ansvar och intresse för hållbar utveckling.

Varför (syfte):

Det vi gör här och nu hänger i hop med framtiden. Arbeta med hur förskolan (och jordens) resurser används.

Skapa större intresse och medvetenhet om hur människans val och det vi gör har inverkan på miljön.

 "Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig" Läroplan för förskolan Lpfö 18

Hur (metod): Vi kommer bland annat arbeta med:

 

- Samtala om energi och slöseri och hållbarhet.  att tillsammans fundera på vad som kräver energi på förskolan och hur kan vi spara genom att tex släcka lampor, stänga av vattenkranar, stänga ytterdörren.

-Odla med barnen och följa odlingsprocessen, från jord till bord.

-Samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning, sortera material.

-Utforska nedbrytning genom att placera olika saker ute. Gräva ned material för att se vad som händer.

-Återvinna och visa fördelarna med att återbruka material.