👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inköp1

Skapad 2022-01-21 15:52 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Inköp och logistik
Ute på arbetsplatsförlagt lärande får du prova dina teoretiska kunskaper praktiskt. Du kommer också att få lära dig en massa nya saker. Beroende på var man gör sin GLA/praktik så varierar arbetsuppgifterna. På samma sätt varierar inlämningsuppgifterna individuellt mellan elever som läser samma kurs både i omfattning och frekvens styrt av vad man kan examinera ute på sin APL plats.

Innehåll

Vecka

Datum

Dag

 

Vecka

Datum

Dag

 

35

30-aug

måndag

APL

4

24-jan

måndag

APL

31-aug

tisdag

APL

25-jan

tisdag

APL

01-sep

onsdag

APL

26-jan

onsdag

APL

02-sep

torsdag

APL

27-jan

torsdag

APL

03-sep

fredag

APL

28-jan

fredag

APL

36

06-sep

måndag

APL

6

07-feb

måndag

APL

07-sep

tisdag

APL

08-feb

tisdag

APL

08-sep

onsdag

APL

09-feb

onsdag

APL

09-sep

torsdag

APL

10-feb

torsdag

APL

10-sep

fredag

APL

11-feb

fredag

APL

38

20-sep

måndag

APL

7

14-feb

måndag

APL

21-sep

tisdag

APL

15-feb

tisdag

APL

22-sep

onsdag

APL

16-feb

onsdag

APL

23-sep

torsdag

APL

17-feb

torsdag

APL

24-sep

fredag

APL

18-feb

fredag

APL

39

27-sep

måndag

APL

11

14-mar

måndag

APL

28-sep

tisdag

APL

15-mar

tisdag

APL

30-sep

torsdag

APL

16-mar

onsdag

APL

01-okt

fredag

APL

17-mar

torsdag

APL

41

11-okt

måndag

APL

18-mar

fredag

APL

12-okt

tisdag

APL

12

21-mar

måndag

APL

14-okt

torsdag

APL

22-mar

tisdag

APL

15-okt

fredag

APL

23-mar

onsdag

APL

43

25-okt

måndag

APL

24-mar

torsdag

APL

26-okt

tisdag

APL

25-mar

fredag

APL

27-okt

onsdag

APL/SKOLA

15

11-apr

måndag

APL

28-okt

torsdag

APL

12-apr

tisdag

APL

29-okt

fredag

APL

13-apr

onsdag

APL

46

15-nov

måndag

APL

14-apr

torsdag

APL

16-nov

tisdag

HA Teori

18

02-maj

måndag

APL

17-nov

onsdag

APL

03-maj

tisdag

APL

18-nov

torsdag

APL

04-maj

onsdag

APL

19-nov

fredag

APL

05-maj

torsdag

APL

48

29-nov

måndag

APL

06-maj

fredag

APL

30-nov

tisdag

APL

19

09-maj

måndag

APL

01-dec

onsdag

APL

10-maj

tisdag

APL

02-dec

torsdag

APL

11-maj

onsdag

APL

03-dec

fredag

APL

12-maj

torsdag

APL

50

13-dec

måndag

APL

13-maj

fredag

APL

14-dec

tisdag

APL

20

16-maj

måndag

APL

15-dec

onsdag

APL

17-maj

tisdag

APL

16-dec

torsdag

APL

18-maj

onsdag

APL

17-dec

fredag

APL

19-maj

torsdag

APL

3

17-jan

måndag

APL

20-maj

fredag

APL

18-jan

tisdag

APL

 

19-jan

onsdag

APL

20-jan

torsdag

APL

21-jan

fredag

APL

 

Uppgifter

 • INKÖP

 • Inköp INKINK01 Uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
  Ink  -
 • Inköpsarbete i olika typer av företag, till exempel i små och stora företag och i import- och exportföretag.
  Ink  -
 • Leverantörsrelationer och metoder för att finna och bedöma olika leverantörer nationellt.
  Ink  -
 • Import och internationell handel samt internationella handelsregler, till exempel incoterms.
  Ink  -
 • Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
  Ink  -
 • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
  Ink  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  Ink  -
 • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
  Ink  -
 • Arbetsmiljö och ergonomi.
  Ink  -
 • Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.
  Ink  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
  Ink  A
 • Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker. Eleven redogör också utförligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
  Ink  C
 • Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker. Eleven redogör också översiktligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
  Ink  E
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
  Ink  A
 • Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
  Ink  C
 • Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser. Dessutom gör eleven i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
  Ink  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat inköpsfrågor.
  Ink  A
 • Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
  Ink  C
 • Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven översiktligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
  Ink  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ink  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ink  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ink  E

Matriser

Ink
Inköp 1 INKINK01

E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Beskrivning
Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker.
Sortiment och logistik
Eleven redogör också översiktligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
Eleven redogör också utförligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
Planera & organisera
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
CSR, fair trade, hållbar utveckling
Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven översiktligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat inköpsfrågor.
Prissättning och kalkyler
Dessutom gör eleven i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet. Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
Utvärdering, förmåga, krav
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Ink
Utvecklingsmatris APL

Kursplan

På väg mot
Grundläggande
Utförliga beskrivningar
I hög grad utförliga beskrivningar
Förmåga 1
Omvärldsbevakning, omvärldsanalys
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord vad omvärldsbevakning är, elev kan visa en enkel omvärldsanalys.
Elev kan lämna en utförlig beskrivning av vad omvärldsbevakning är samt visa på en utförlig omvärldsanalys.
Elev kan i högre grad redovisa en utförlig beskrivning av vad omvärldsbevakning är samt visa på en väl genomarbetad omvärldsanalys. Kommer med egna reflektioner över vad man kan påverka och inte i en omvärldsanalys.
Förmåga 2
Informationssökning, pågående kampanjer på apl plats, information från ledning, marknadsföring- kommande och utvärderingar, omvärldsbevakning, produktinformation, socialt ansvarstagande, policy.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord hur man letar efter relevant information för ändamålet.
Elev kan lämna en utförlig beskrivning om hur man går tillväga för att hitta relevant information för ändamålet.
Elev kan i högre grad redovisa en utförlig beskrivning om hur man går tillväga för att hitta relevant information för ändamålet.
Förmåga 3
Försäljningsteknik och argumentation.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord hur man använder olika försäljningstekniker och argument.
Elev kan lämna en utförlig beskrivning hur man kan använda olika försäljningstekniker och ger exempel på vilka argument man kan använda i en specifik sälj situation.
Elev kan i högre grad redovisa en utförlig beskrivning om hur man kan använda olika försäljningstekniker och ger exempel på olika argument som man kan använda i specifika säljsituationer. Eleven kommer med egna reflektioner, tex. -Om kunden tvekar så kan man...
Förmåga 4
Ledarskap och organisation. Konflikthantering.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur ser ledarskapet och organisationen ut på APL plats. Hur jobbar man med konflikthantering?
Elev kan beskriva med enkla ord hur ledarskap och organisation ser ut på APL plats. Elev beskriver med enkla ord hur man på praktikplats jobbar med konflikthantering.
Elev kan lämna en utförlig beskrivning om hur ledarskap och organisation ser ut på APL plats. Elev lämnar en utförlig beskrivning om hur man jobbar med konflikthantering på praktikplats.
Elev kan i högre grad redovisa en utförlig beskrivning om hur ledarskap och organisation ser ut på APL plats. Elev lämnar i en högre grad en utförlig beskrivning om hur man jobbar med konflikthantering på praktikplats.
Förmåga 5
Säljkommunikation i aspekten hur exempelvis produktdemonstrationer utförs och hur reklamationer behandlas.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord hur säljkommunikation fungerar, vid exempelvis produktdemonstrationer eller hur reklamationer behandlas.
Elev kan lämna en utförlig beskrivning hur praktisk säljkommunikation fungerar, vid exempelvis produktdemonstrationer eller hur reklamationer behandlas.
Elev kan i högre grad lämna en utförlig beskrivning hur praktisk säljkommunikation fungerar, vid exempelvis produktdemonstrationer eller hur reklamationer behandlas. Kommer med egna reflektioner om förbättringar, justeringar eller alternativa metoder.
Förmåga 6
Projektmetodik
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan visa på att den kan driva ett enklare projekt på egen hand. planering, genomförande, utvärdering. Kan vara att få ansvar för att ex. bygga om en vägg inom en viss tid. Elev beskriver med enkla ord.
Elev kan visa på att den kan driva ett projekt på egen hand. planering, genomförande, utvärdering. Elev lämnar en utförlig beskrivning på hur den har gått tillväga. Kan vara att få ansvar för att ex. bygga om en vägg inom en viss tid.
Elev kan visa på att den i högre grad kan driva ett projekt på egen hand. planering, genomförande, utvärdering. Elev lämnar en i högre grad utförlig beskrivning på hur den har gått tillväga. Kan vara att få ansvar för att ex. bygga om en vägg inom en viss tid. Elev kommer med flertalet egna reflektioner.
Förmåga 7
Säljpsykologi och motivationsträning samt den egna säljstilen och hur man använder sina resurser på bästa sätt.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan visa på att den till viss del förstår säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår till viss del vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Eleven beskriver med enkla ord.
Elev kan visa på att den förstår begreppet säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Elev lämnar en utförlig beskrivning.
Elev kan visa på att den förstår begreppet säljpsykologi, vad som får en köpare att kanske slå till. Elev kan visa på att den förstår vilka egna styrkor som finns, och hur man kan använda dessa. Elev lämnar en i högre grad utförlig beskrivning.
Förmåga 8
Beskrivning och analys av kundmönster och kundbeteende, kundpsykologi.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på varför företag intresserar sig för kundmönster och kundbeteende.
Elev kan visa på att den till viss del förstår varför man analyserar kundmönster och kundbeteende. Elev kan ge exempel på vad informationen kan användas till. Eleven beskriver med enkla ord.
Elev kan visa på att den förstår varför man analyserar kundmönster och kundbeteende. Elev kan ge exempel på vad informationen kan användas till. Eleven ger en utförlig beskrivning.
Elev kan visa på att den förstår varför man analyserar kundmönster och kundbeteende. Elev kan ge exempel på vad informationen kan användas till. Eleven ger en i högre grad utförlig beskrivning.
Förmåga 9
Säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form. Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, allt med kopplingar till affärsidé. Vad står man för, vad vill man visa kunderna, och kan man spåra säljmiljön till företaget, finns det en igenkänningsfaktor?
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev beskriver med enkla ord säljmiljöns utformning med kopplingar till företagets affärsidé.
Elev ger en utförlig beskrivning av säljmiljöns utformning med kopplingar till företagets affärsidé.
Elev ger en i högre grad utförlig beskrivning av säljmiljöns utformning med kopplingar till företagets affärsidé.
Förmåga 10
Marknads- och säljplan.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev beskriver med enkla ord en marknads och säljplan, vilka som används till vad och varför man gör dessa.
Elev ger en utförlig beskrivning av marknads och säljplan, vilka som används till vad och varför man gör dessa.
Elev ger en i högre grad utförlig beskrivning av marknads och säljplan, vilka som används till vad och varför man gör dessa. Elev kommer med egna reflektioner runt detta.
Förmåga 11
Sortimentsfrågor, hur ett sortiment sätts samman och bedöms.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev beskriver med enkla ord hur man tänker när man sätter samman ett sortiment och bedömer det.
Elev ger en utförlig beskrivning på hur man tänker när man sätter samman ett sortiment och bedömer det.
Elev ger en i högre grad utförlig beskrivning hur man tänker när man sätter samman ett sortiment och bedömer det. Elev kommer med egna reflektioner runt detta ämne.
Förmåga 12
Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet. Kalkyl- och lönsamhetsberäkningar
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord olika former av konkurrensmedel som finns på praktikplats, elev kan beskriva med enkla ord hur man tänker runt lönsamhet, och hur man jobbar för att få upp den. Elev visar på att den behärskar enklare kalkyl och lönsamhetsberäkningar.
Elev ger en utförlig beskrivning av olika former av konkurrensmedel som finns på praktikplats, elev kan ge en utförlig beskrivning på hur man tänker runt lönsamhet, och hur man jobbar för att få upp den. Elev visar på att den behärskar kalkyl och lönsamhetsberäkningar.
Elev ger en i högre grad utförlig beskrivning på olika former av konkurrensmedel som finns på praktikplats, elev kan ge en i högre grad utförlig beskrivning på hur man tänker runt lönsamhet, och hur man jobbar för att få upp den. Elev visar på att den behärskar kalkyl och lönsamhetsberäkningar.
Förmåga 13
Socialt ansvarstagande och rättvis handel samt betydelsen av verksamhetens roll inom hållbar utveckling och global rättvisa.
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller ge exempel på hur man arbetar.
Elev kan beskriva med enkla ord vad som menas med socialt ansvarstagande och rättvis handel samt verksamhetens roll när det kommer till hållbar utveckling och global rättvisa.
Elev ger en utförlig beskrivning av vad som menas med socialt ansvarstagande och rättvis handel samt verksamhetens roll när det kommer till hållbar utveckling och global rättvisa.
Elev ger en i högre grad utförlig beskrivning av vad som menas med socialt ansvarstagande och rättvis handel samt verksamhetens roll när det kommer till hållbar utveckling och global rättvisa. Elev kommer med egna reflektioner.
Förmåga 14
Samverkan och kommunikation
Observerar, men samverkar ej och kommunicerar om man inte får frågan eller tvingas till det, tar ej egna initiativ.
Elev beskriver med enkla ord hur den samverkar och integrerar med personal och kunder, elev tar egna initiativ och gör det som förväntas sett utifrån sin kunskap.
Elev ger en utförlig beskrivning av hur den samverkar och integrerar med personal och kunder, elev tar egna initiativ, söker aktivt information för att bli mer påläst, och driver sitt eget kunnande framåt.
Elev ger en i högre grad en utförlig beskrivning av hur den samverkar och integrerar med personal och kunder, elev tar egna initiativ, söker aktivt information för att bli mer påläst, och driver sitt eget kunnande framåt. Elev kommer med egna reflektioner.
Förmåga 15
Varuhantering, lagerkontroll och inventering, kopplingen mot - lönsamhet- analys av sortiment- kundservice.
Observerar, men har ännu ej riktigt förstått sambandet med lönsamhet- analys av sortiment- kundservice- lagerkontroll och inventering.
Elev beskriver med enkla ord sambandet mellan att ha ett korrekt lagersaldo - lönsamhet- analys av sortiment- kundservice.
Elev ger en utförlig beskrivning av sambandet mellan att ha ett korrekt lagersaldo - lönsamhet- analys av sortiment- kundservice.
Elev ger en i högre grad en utförlig beskrivning av sambandet mellan att ha ett korrekt lagersaldo - lönsamhet- analys av sortiment- kundservice. Elev kommer med egna reflektioner.
Förmåga 16
Utvärdering, förmåga, krav
Observerar, men kan ej ännu bidra med egna reflektioner, eller värdera sig själv eller sin förmåga.
Elev utvärderar sig själv och sin egen insats beskriver med enkla ord sin egen förmåga, och krav på vad som förväntas.
Elev ger en utförlig beskrivning av sin egen insats, beskriver sin förmåga och de krav som förväntas.
Elev ger en i högre grad en utförlig beskrivning av sin egen insats, förmåga och de krav som förväntas, elev överträffar förväntningar och kommer med egna reflektioner.