👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta Tallen VT2022

Skapad 2022-01-21 16:29 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
i vill erbjuda barnen möjlighet att få möta och utforska olika former av språk (verbalt och i skrift) genom olika medier så som teater, berättelser, sagor och digitala medel.

Innehåll

Undervisningsplanering

Vad ska läras ut?

’’Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften’’

 

’’Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa’’

 

Varför?

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att få möta och utforska olika former av språk (verbalt och i skrift) genom olika medier så som teater, berättelser, sagor och digitala medel.

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer att ha ett övergripande tema för Alfa-Beta och Räkne-Reza, exempelvis ett djur. Syftet med ett övergripande tema är för att kunna skapa en röd tråd mellan lärvännerna, så det blir en tydlig struktur för barnen. Vad temat blir får vi se utefter barnens intressen och nyfikenhet. Vi kommer att använda temat och utifrån den erbjuda olika aktiviteter för Alfa-Beta. Vi kommer erbjuda undervisning i smågrupper i olika konstellationer för att kunna anpassa aktiviteten efter barnens förutsättningar och nivå. I mindre grupper kan vi ge barnen stort utrymme och stöttning, detta för att skapa förutsättningar för en djupare förståelse.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
Vi är måna om att ha en öppen dialog med barnen och försöker alltid att anpassa aktiviteterna efter deras intressen för att undervisningstillfällena ska bli så givande som möjligt. Efter aktiviteter diskuterar och återkopplar vi med barnen om vad vi har gjort, vi använder oss utav smilisar för att synliggöra vad de tyckte var kul och kanske även mindre kul och om dom skulle vilja göra något liknande igen. På detta sätt får vi ännu bättre insikt i barnens intressen och det underlättar den fortsatta undervisningen och planeringen. Med hjälp av vår ’’dokumentationsvägg’’ blir barnen mer engagerade och reflektioner från barnen sker mer löpande.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
Undervisningen ska genomföras för alla barn på Tallen.

 

Av vem?
Alla pedagoger på Tallen har ett gemensamt ansvar för att aktiviteter hålls, att dokumentation görs regelbundet och att verksamheten drivs fram mot de satta målen. Förskolläraren har dock det övergripande ansvaret för genomförandet. Vi har ansvarsbarn där den berörda pedagogen har ett extra ansvar för att dokumentera barnets individuella utveckling.

 

Vad är målet med undervisningen?

Målet är att vi ska erbjuda alla barnen möjligheten att delta i en bokstavsjakt och sagojakt.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18