👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samernas Nationaldag 6/2

Skapad 2022-01-22 21:13 i Skogsgårdens förskola Östersund
Förskola
Vi uppmärksammar under en vecka olika delar av den Samiska kulturen inför Samernas nationaldag som är den 6 februari

Innehåll

 Innehåll

För vilka:

Alla på avdelningen, samt sammarbete i hela huset med uteaktivitet på torsdagen

Varför:

Vi vill uppmärksamma den samiska nationaldagen och uppmärksamma en av de minoriteterna som finns i Sverige.

Vilket lärande vill vi ge:

Öka barnens kunskaper om den samiska kulturen

Material:

*Utskrifts-material till den samiska flaggan 

*Utskrifts-material till att färglägga Koltar från olika delar av Sverige, finns både att färglägga och i färg att ha som mall https://www.samer.se/malarblad

* Fakta om Renar https://www.samer.se/2520

* Länkar till 2 videos med Jojk,

https://www.youtube.com/results?search_query=jon+henrik+fj%C3%A4llgren+daniels+jojk

https://www.youtube.com/watch?v=wYv2WRCHY64

*Recept till Gahkku https://www.samer.se/3658

* Lek-regler till rävhagen file:///C:/Users/Ida/Downloads/ravhagen.pdf 

 

Vad gör vi:

Vi erbjuder under veckan olika aktiviteter som uppmärksammar olika delar av den samiska kulturen. På förmiddagarna turas barnen om att vara inne och ha grupp. Vi samtalar om och gör uppgifterna, vilket senare under dagen resten av barngruppen får ta del av då vi lämnar materialet tillgängligt på avdelningen.

 

Hur gör vi:

* Flaggan, vi färglägger och samtalar om vad färgerna i flaggan står för, vilka den tillhör, samt varför vi uppmärksammar detta.

* Kläderna, vi färglägger Jämtska Same-dräkter Koltar för både pojkar och flickor och samtalar om Samefolkets kläder. 

* Djuren och naturen. Naturen är viktig i samisk kultur. Vi samtalar om detta, renar, samt provar på att kasta lasso.

* Musiken. Vi lyssnar på Jojk och samtalar om detta. Kanske någon vill försöka sig på att stämma in i jojken. 

* Maten. Vi bakar samiskt bröd Gahkku i gjutjärnspanna och samtalar om veckan som varit.

* Lek - Som torsdagsaktivitet leker vi Rävhagen ute på gården tillsammans hela huset.

 

Dokumentation:

Hur? Anteckna vad barnen säger, våra egna tankar och fotograferar och/eller filmar aktiviteten.

Vem ? Närvarande personal, samt de barn som vill fotografera/filma det de tycker är viktigt. Vi kan också tillsammans med barngruppen återskapa aktiviteten med andra uttryckssätt och på så vis ges barnen möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om aktiviteten och vart deras fokus på den legat.

Vad? Vi dokumenterar aktiviteten och barnens tankar och uppfattningar om aktiviteten.

 

Reflektion/Analys:

När? Fortlöpande efter varje aktivitet, samt en större efter avslutad projekt-vecka, både i barngruppen och i personalgruppen.

Vilka? Alla pedagoger som närvarat och deltagit i projektarbetet inför den samiska nationaldagen

Hur går vi vidare? Utvärderar vad som gått bra och vad som gått mindre bra under projektets gång, saknades något? Vi drar lärdom av detta till nästa år inför uppstart av projektet inför nästa samiska nationaldag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18