👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsunderlag HUNDRASPRÅKLIGHET och KREATIVITET Biet enheten Bikupan och Äppellundens förskolor

Skapad 2022-01-23 12:00 i Bikupans förskola Österåker
Förskola
Planeringsunderlag för Lärområde HUNDRASPRÅKLIGHET och KREATIVITET i det systematiska kvalitetsarbetet på Bikupan och Äppellundens Förskolor

Innehåll

 

 

Planerad undervisning

Lärområde: Hundraspråklighet och kreativitet

Vad?  (lärandeobjekt)

Hundraspråklighet och kreativitet

Vad är målet med undervisningen? Vilka läroplansmål siktar ni mot? 

Att barnen ska få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans samt att få utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom att bygga, skapa och konstruera med olika materiel och redskap.

Se läroplansmål nedan.

Varför? (Syfte och bakgrund med undervisningen)

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga genom att utmanas i sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, hundraspråklighet)
 •  

  Ateljén är tänkt som en plats för utforskande, experiment, laboration och arbete med olika materiel och estetiska uttrycksformer. Bl.a. så återbrukar vi "skräp" (kartong. korkar m.m.) som är spännande och stimulerar barnens fantasi. Ateljén är också en plats som genom skapande aktiviteter stödjer barnens olika sinnen, språk, kommunikation med mera och vi har bilder av kända konstnärers konstverk på väggarna för inspiration och reflektion. I vår stora byggateljé har vi också inspirerande bilder på olika typer av  arkitektur och vi tillför och försöker variera byggmaterielet för att utmana barnen till olika sorters skapande.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen

Återkoppling till barnen: Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom kontinuerliga samtal kring skapandet och stunder/möten där vi tillsammans reflekterar över skapade föremål och dokumenterade processer av skapande och kreativitet (foton, film, teckningar).

Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera

Förskollärare tillsammans med arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18