👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelek

Skapad 2022-01-27 13:28 i Förskolan Linnéan Tierp
Förskola
Jobba vidare med hur de olika siffrorna ser ut och vad de olika siffrorna betyder när det gäller antal. Samt att fundera på i vilken ordning de olika siffrorna kommer.

Innehåll

Målkriterie: Utveckling sker när alla barn får möjlighet att lära sig:

- hur de olika siffrorna ser ut

- vad de olika siffrorna betyder i antal

- i vilken ordning de kommer, både ramsräkna och i verklig ordning

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18