👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema språket, "Mat situationer".

Skapad 2022-01-28 09:09 i Förskolan Björkhagen Falun
Förskola
Vi jobbar med ordbilder och konkret material som rör våra matsituationer, där vi lär oss att sätta ord på vad saker heter m.m.

Innehåll

Var är vi?

Vi är en grupp med 1-3 åringar, där alla kommit olika långt i sin språkutveckling. 

Vi kommer att arbetat med barnens språkutveckling med hjälp av ordbilder, konkret material och tecken för att utveckla barnens ordförråd.


 

Vart ska vi?

Genom att använda delar av detta material som tex ordbilder, böcker, konkret material mm. vill vi på ett lustfyllt sätt utveckla barnens språk, utöka deras ordförråd samt deras förståelse för ords betydelse. 

 

Hur gör vi?

Vi delar in barnen i mindre grupper på förmiddagarna tis-tors.  

I den dagliga verksamheten, framförallt i matsituationerna benämner vi och pekar på olika föremål som är förknippade med mat.

Vi förstärker med bildstöd och tecken.

Vi läser böcker och tittar på bilder som handlar om mat.

Vi använder oss av Unikum för att dokumentera.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18