👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA01: Roman 1 och podcast

Skapad 2022-01-28 10:43 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi läser romaner i smågrupper, lär oss om läsförståelse och analys. Vi spelar in en podcast.

Innehåll

I smågrupper läser ni tre olika romaner i klassen. Er uppgift är att samtala om romanen i en podcast. Mer info finns i uppgiftsinstruktionen.

Vi använder s. 80-121 i läroboken och läser noveller under lektionstid för att öva. 

Läs kursplaneringen för att se till vilken sida i boken man ska ha läst inför lektionerna. 

 

Instruktioner för podcast

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  Sva  -

Matriser

Sva
SVA01: Roman 1 och podcast

Roman 1 och podcast

E
C
A
Innehåll
Du kan översiktligt redogöra för innehållet i modern skönlitteratur. Du kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Du kan översiktligt redogöra för innehållet och viktiga detaljer i modern skönlitteratur. Du kan värdera och kritiskt granska innehåller med enkla omdömen.
Du kan redogöra för innehållet, med viktiga detaljer och nyanser, i modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Du kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.
Språk
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall. Du kan samtala om olika ämnen och anpassar till viss del språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt. Du kan samtala om olika ämnen och anpassar till viss del språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt. Du kan samtala om olika ämnen och anpassar till stor del språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Du kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.