👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sam 1b- Delmoment 5: Individen, gruppen och samhället

Skapad 2022-01-28 11:09 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Samhällskunskap
Hur formas människan? Hur formar människan samhället? Detta ska vi nu dyka ner lite i och du ska få fundera på din egen och andras identitet.

Innehåll

Planering

Utifrån följande centrala innehåll: 

  • Mediers möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. 
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter. 

Resurser

Identitet

 

Examination 

Inlämning av film där du diskuterar de frågor du fått ut eller en skriven text. Diskussioner i klassrummet. 

Uppgifter

  • Identitet

  • Identitet