👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt matematiklekar

Skapad 2022-01-28 12:57 i Skutan Örebro
Förskola
Med utgångspunkt i böcker innehållande olika berättelser och tips om lekfull matematik vill vi ge barnen förståelse för grundläggande matematiska begrepp.

Innehåll

 • Syfte:
 • Vi vill på ett lekfullt sätt skapa undervisningstillfällen som utvecklar barnens förmåga att förstå enkla matematiska begrepp i vardagen. Miljön ska genomsyras av en möjlighet att möta matematiska utmaningar på olika sätt och nivåer.
 •  
 • Metod:
 • duploplatta med siffror och antal. Lätt och konkret för barnen att göra och synliggöra.
 • Affärslek - pengar, antal
 • Former - cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
 • Tidsbegrepp - idag, igår, imorgon
 • Rumsuppfattning - uppe/nere, framför/bakom/bredvid
 • naturmatematik
 • Beebot med tillägg av siffertärning
 • Tiokompisar
 • Livet i mattelandet - UR
 • Kims lek
 • Röstning - stapeldiagram
 •  

Fokus på att utveckla vår innemiljö.

Mycket rumsuppfattningsbegrepp för de yngsta barnen.

Använda vår inriktning på ipaden som är matematik och teknik.

Aktualisera tecken som stöd och bildstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18