👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2022-01-29 12:02 i Wigulfskolan Norrtälje
Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten finns i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp, i vilka olika former vi kan hitta vatten och hur de ändrar form.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna redogöra för vattnets olika former och ge exempel på dessa runt omkring oss.

Du ska med hjälp av bilder kunna redogöra för vattnets kretslopp.

Innehåll

Vatten i olika former, på olika ställen runt omkring oss. Vi undersöker vattnets kretslopp och ser samband mellan detta och vattnets former. 

Genomförande

Du ska få göra experiment som visar på vattnets kretslopp.

Du ska få undersöka vattnet i dess olika former.

Du ska med hjälp av bilder få visa vattnets kretslopp.

Du ska få veta hur en vattenmolekyl ser ut. 

Du kommer att få läsa, skriva och se film om vattnets kretslopp.

Redovisning

Du får visa i din arbetsbok och muntligt att du förstått vattnets kretslopp.

Du ska medverka aktivt i undersökningar och experiment om vattnets olika former och hur det kan ändra form.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    NO
  • Centralt innehåll
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    NO  1-3

Matriser

NO
Bedömningen gäller

Du är på väg mot målet
Du har godtagbara kunskaper inom ämnet
Du har mer än godtagbara kunskaper inom ämnet
Ämne
Förmågan att se samband
  • NO   3
  • NO   3
Du kan med hjälp beskriva vattnets kretslopp och med bildstöd se samband mellan detta och vattnets olika former.
Du kan med egna ord beskriva vattnets kretslopp och se samband mellan detta och vattnets olika former.
Du kan beskriva vattnets kretslopp och se samband mellan detta och vattnets olika former. Du använder då ämnesspecifika begrepp i dina beskrivningar.