👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 6 - LÅ 21/22

Skapad 2022-01-29 20:05 i Victoriaskolan Grundskolor
Eleverna ska lära sig förstå olika texter samt talad tyska. De ska också lära sig kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Grammatik ingår till viss del i undervisningen så att de förstår hur språket är uppbyggt.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval Moderna språk - elevens val
Språkinlärningen i årskurs 6 är en process som kräver kontinuerlig repetition. För många är detta läsår fortfarande en introduktion till det tyska språket. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser. Undervisningen i tyska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används. Det är roligt att lära sig nya språk!

Innehåll

Introduktion och innehåll:

Vi arbetar huvudsakligen med boken "Mahlzeit A" som tar upp många vardagliga situationer med ord som eleverna får nytta av när de vill tala och förstå tyska i vardagliga sammanhang.
Under lektionerna övar vi på att kunna uttrycka sig enkelt på tyska, såväl muntligt som skriftligt.
Vi kommer också att lyssna på olika inspelningar i form av övningar, på musik, se film eller korta serier som till exempel "Kamikaze Deutschland" och studera olika sorters texter. 


Mål och syfte:

Undervisningen i tyska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används.

 • Kunna läsa och förstå enkla dialoger och texter som handlar om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kunna kommunicera om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Kunna föra enkla samtal, dialoger och intervjuer, även göra korta presentationer
 • Känna igen samt kan använda sig av artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Kan skriva enkla korta texter och dialoger
 • Kunna förstå och återberätta sagor, berättelser, dikter och sånger
 • Kunna förstå muntlig och skriftlig information i t.ex. enkla faktatexter 
 • Öva uttal, intonation, grammatik och stavning: t.ex. ordklasserna substantiv, artiklar, verb, adjektiv och pronomen
 • Träna språkliga strategier för att delta i samtal, t.ex. frågor, be om hjälp
 • Lära sig fakta om Tyskland, Österrike och Schweiz, om ländernas kultur och om aktuella händelser 
 • Känna igen likheter och skillnader mellan den svenska och tyska kulturen (Fasching, Sankt Martin etc.)

 

För att du ska få möjlighet att utveckla din tyska i tal och skrift kommer du bland annat att få:

 • lyssna på målspråket
 • lyssna, läsa, prata och göra dig förstodd både muntligt och skriftligt, t.ex. i form av dialoger, små berättelser, mycket korta faktatexter samt korta presentationer
 • titta på film/serie
 • utöka ordförrådet
 • träna någraordklasser och förstå användningen av enkla grammatiska regler 
 • lära sig mer om målspråksländerna och jämföra kulturerna (sv-ty)
 • fira tyska traditioner (t.ex. Fasching, Sankt Martin, Sankt Nikolaus, Weihnachten)
 • sjunga tyska sånger 

 

Arbetsområden:

 • mycket repetition av olika arbetsområden
 • alfabetet
 • hälsnings- och artighetsfraser
 • presentera sig
 • siffror och klockslag
 • veckodagar, månader, årstider, traditioner
 • texter om temat "familjen"
 • djur
 • vädret
 • fritidsaktiviteter
 • kläder
 • kroppen och måendet
 • mat
 • landskap och Tysklands delstater
 • fakta, historia, levnadsvillkor, aktualle händelser

 

Bedömning:

Se matrisen nedan.

 

Matriser

M1 M2
Bedömningsmatris Tyska åk6

E
C
A
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan skriva enkla ord.
Du kan skriva enkla ord och meningar.
Du kan skriva kortare texter.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du kan använda enkla ord.
Du kan använda enkla ord och fraser.
Du kan använda enkla ord och fraser med flyt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du kan läsa enkla ord och visa att du förstår.
Du kan läsa och visa att du förstår enkla ord och meningar.
Du kan läsa och visa att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad tyska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.
Strategier (tala, läsa, skriva, lyssna)
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Du vill och vågar använda nya ord och fraser. Du använder ordlistor och digitala hjälpmedel för att söka upp nya ord och fraser.
Du vill och vågar använda nya ord och fraser. Du använder på eget initiativ ordlistor och digitala hjälpmedel för att söka upp nya ord och fraser.
Du vill och vågar använda nya ord och fraser. Du använder omskrivningar för att göra dig förstådd. Du använder ordlistor och digitala hjälpmedel för att söka upp nya ord och fraser.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där tyska talas.
Du känner till något om livsvillkor och kultur i tysktalande områden.
Du har stor kännedom om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur där tyska talas.
Ny aspekt
Ny aspekt