👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutveckling åk 7

Skapad 2022-01-31 09:14 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta arbetsområdet kommer du få lära dig olika aspekter av teknisk utveckling. Vi kommer undersöka hur teknik och behov förändras genom stegvisa förbättringar och lära oss om drivkrafterna bakom teknikutveckling. Du kommer också få lära dig om utvecklingsprocessen och träna på den.

Innehåll

Arbetsgång - hur vi arbetar

Detta område behandlar en central del av teknikämnet, teknikutveckling.

Vi utgår från läroboken Teknik Direkt, s. 51-75, men kommer också använda andra källor.

Lektionerna kommer varieras mellan genomgångar, egen läsning, instuderingsfrågor, filmer och olika gruppdiskussioner.

 

Begrepp: 

stegvis utveckling, lösa problem, behov, teknisk lösning

konkurrens, prestige

hjul, elbil, fjädring, batteri, ångmaskin, förbränningsmotor, löpande band, cykel, utväxling

 

Grovplanering

Vecka 3: Uppstart och introduktion av området

Vecka 4: Stegvis utveckling

Vecka 5: Drivkrafter

Vecka 6: Utvecklingen av transporter på land

Vecka 8: Utvecklingen av transporter på land

Vecka 9: Utvecklingen av transporter på land

Vecka 10: Prov

 

Bedömning

Det centrala innehåll och de kunskaper som ingår i bedömningen av detta område framgår nedan.

Bedömningen sker genom ett prov av de teoretiska delarna av området och medverkan i grupparbeten/diskussioner.

 

Länkar till filmer och annat material

Teknik Direkt - Inläsningstjänst: https://www.inlasningstjanst.se/library/119490

Förbränningsmotorer: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5987

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Teknik Lgr 11

E
C
A
Teknikens utveckling
Drivkrafter som bidragit till teknikens utveckling och förändring.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Val av teknik - konsekvenser
Hur de val vi gör med hjälp av teknik ger olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan Du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.