👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korta texter- skrivarskolan

Skapad 2022-01-31 11:25 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I den här planeringen får du träna på att skriva flera olika, kortare men vanliga texter. Du får feedback av din lärare men också av en eller flera kompisar. Du bifogar alla dina texter i den här planeringen.

Innehåll

 • Nyhetsnotis
 • Privatannons
 • Instruktion

 

 

Matriser

SvA
Korta texter skrivarskolan

Rubrik 1

 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9   Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • SvA  7-9   Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • SvA  7-9   Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9   Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
Ännu ej vid E
E
C
A
SKRIVA TEXTER
Eleven behöver träna mer på att skriva olika texter.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
GE OMDÖME, BEARBETA TEXT
Eleven behöver med förståelse bearbeta egen text och kunna ge respons till annans text.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt