👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI åk 8

Skapad 2022-01-31 12:41 i Grubbeskolan Umeå
Grundskola F – 9
Planering för avsnitt 3 Geometri åk.8

Innehåll

Arbetsformer och bedömning

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken.

På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras, både i större och mindre grupper.

Läxor kan komma att ges.

Området kommer bedömas löpande under lektionstid, muntliga diskussioner i grupp och enskilt med lärare, samt prov.

 

Du bedöms utifrån de fem förmågorna METOD, BEGREPP, PROBLEMLÖSNING, KOMMUNIKATION, RESONEMANG.

Ex på uppgifter inom området.

Begrepp: Vad är en diameter?

Metod: V = B x h

Problem: Arean av en kvadrat är 25 cm2, Vad är omkretsen?

Resonemang: Vad är sambandet mellan Cirkeln omkrets och dess diameter.

 

Totalt i matrisen (nedan) kan man genom de två testerna bedöma 8 st E-, 8 st C -och 4 st A-förmågor.  

 

Notera också att sammanställningen (matrisen) inte visar vilket betyg eleven just nu når, utan betyg är något som summeras och bedöms vid terminsslut.

 

Avsnitt i läromedlet

Cirkelns omkrets

Cirkelns area

Begränsningsyta och mantelyta

Volym av rätblock

Volymenheter

Volym av prisma och cylinder

Volym av kon, pyramid och klot

Formler

 

Matriser

FÖRMÅGOR

Rubrik 1

E
E
C
C
A
BEGREPP
METOD
PROBLEMLÖSNING
RESONEMANG
KOMMUNIKATION