👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i verbal och skriftlig form, Vendela

Skapad 2022-01-31 12:53 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Språket på Kastanjen
Förskola
Språket är viktigt i barnens utveckling och skapandet av sin identitet. På förskolan arbetar vi bl a med Montessoris språkmaterial på ett lärorikt och lustfyllt sätt för att främja barnens språkutveckling.

Innehåll

NULÄGE

I förskolan arbetar vi med språket i alla situationer under dagen .Vi pedagoger är närvarande, delaktiga, sätter ord på allt som vi arbetar med och pratar med barnen om vad som sker under dagen. Vendela visar i nuläget att hon har stort intresse för att kunna förmedla sig i skrift och för att lära sig läsa. Vendela besitter redan en hel del kunskaper inom språk, där hon kan flera bokstäver och har förmågan att läsa kortare ord såsom sol & ros till exempel. 

 

 

SYFTE

 Vad vill vi att barnen ska utveckla?

Syftet är att vi ska följa Vendelas visade intresse för det verbala och skriftliga språket och utmana henne vidare i detta ämne. På detta sätt  skapar vi förutsättning för ett utökat ordförråd, samt att Vendela ska kunna förmedla sig i alla läge och kunna påverka sin vardag och situation på förskolan, både i tal och skrift. Vi vill möta Vendelas visade intresse att lära sig läsa hela böcker med både meningsbyggnader och längre ord.

 

 

 

MÅL UR LÄROPLANEN

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

METOD

Hur gör vi?

 - Vi har flera ljudövningar där fokuserar på ett ljud och en bokstav i taget.

 - Inom Montessori arbetar vi med ett specifikt språkmaterial som skapar förutsättningar att uppleva bokstäver med hjälp av flera sinnen. Sandpappersbokstäverna ljudas, spåras och kan skrivas i sand, eller kan det läggas ut och skapa ord med hjälp av det rörliga alfabetet som förövning till att skriva dem själv. Med hjälp av bilder eller saker övar barnen på ljudenliga och icke ljudenliga ord för att sedan ta sig an ljudstridiga ord för de som vill. Vi har också ett material där barnet får läsa kortare och lättare ord, där barnet sedan utmanas vidare med längre och svårare ord.

- Språklekar.

- Vi spelar olika spel och memory med rimord, motsatsord och sammansatta ord mm.

- Sånger och ramsor.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi  dokumenterar med vår ipad och tar kort på de olika lärandetillfällena. Detta dokumenteras av samtliga pedagoger på Kastanjen, tillsammans med Vendela.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18