👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens alla möjligheter & utmaningar, Valentin

Skapad 2022-01-31 12:57 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Matematik är ett otroligt brett ämne, med så mycket innehåll. De flesta tänker nog på siffror och att räkna, men matematik är så mycket mer. När vi dukar, bygger torn, stickar, hoppar hage, ritar mönster, spelar spel, delar frukt eller leker kurragömma använder vi vårt och utvecklar våra matematiska förmågor.

Innehåll

Vad ska läras ut? Vi tittar specifikt på Läroplan för förskolan (Lpfö, 2018) matematik mål, Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Varför? Matematik används hela tiden i vår vardag och barnen behöver språket för att uttrycka den. Matematiken och dess utmaningar möts barnet av redan i yngre ålder, bland annat när barnet till exempel klättrar i träd, möter problemet med att det kanske bara finns en banan, eller som riktigt liten trillar och behöver ta sig upp igen. Vi vill genom detta mål utmana Valentin vidare inom hans stora matematiska intresse och på detta sätt utöka hans matematiska kunskaper, där vi samtidigt vill vara närvarande och på detta sätt låta Valentin göra sin egen reflektion kring vad som hände eller hur hen gjorde.

Hur ska undervisningen genomföras? Genom att vi pedagoger visar olika matematik material som syftar till bland annat mängd, siffror och kvantitet. Att vi på ett lekfullt sätt möter Valentins intresse för siffror och matematik. Där Valentin sedan själv får arbeta vidare med det vi visat, för att utveckla sina förmågor inom matematikens värld.

Hur reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi reflekterar tillsammans med Valentin när han möter de olika problemställningarna, med ett "block i fickan" kan vi då dokumentera vad Valentin reflekterar. I några sammanhang passar det kanske att göra denna reflektion i efterhand, vilket vi då självklart gör. Vi använder oss även av röstinspelning eller annan inspelning i passande situationer.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barnen på Kastanjen, men denna planering syftar främst till Valentin utefter överenskommelsen vid utv.samtalet.

 

Av vem? Alla pedagoger.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18