👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständighet & Trygghet, David

Skapad 2022-01-31 13:33 i Ramlösa Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn bär på en längtan efter kärlek, trygghet och delaktighet, en sträva efter självständighet och en lust att lära sig allt om sin omvärld.

Innehåll

En av grundstenarna i montessoripedagogiken är att uppmuntra barnens självständighet.

Maria Montessori menade att barnet mycket tidigt börjar sträva mot oberoende från vuxna i sin omgivning och vill börja skapa sin egen person på sitt eget sätt. I denna strävan är vi vuxna ofta belägna att vara det största hindret. Varje människa föds nyfiken med en inneboende drivkraft, vilket motiverar barnet att ständigt lära sig nya saker. ”Hjälp mig att göra det själv” är en annan grundtanke inom Montessoripedagogiken. För oss innebär det att stötta barnens utveckling till självständiga och kompetenta individer med gott självförtroende.

Mål:

Att på ett lustfyllt sätt ge David tid att upptäcka att han kan själv, och känna trygghet i det och i våra rutiner på förskolan.

Syfte med undervisningen

• Att David får möjlighet att utvecklas till självständig, kompetent och trygg individ som kan påverka sin egen situation. Och därmed också får en ökad trygghet och anknytning hos oss, eftersom han då känner sig trygg i sig själv. Att  ge David förutsättning att bli sitt bästa jag.

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocess

• Ge David möjlighet att "hjälpa sig själv". Detta gör David självständig och uppfyller hans inre behov att göra sig oberoende. David får då möjlighet att lära känna sina förmågor, han märker att han kan själv vilket leder till ökad självkänsla.

•  Använda oss av den pedagogiska dokumentationen, tillsammans med David och som underlag för reflektion i arbetslaget.

• Pedagogen visar materialet samt är själv ett gott föredöme, för att David ska ges möjlighet att sedan ta efter. "Barn gör inte som vi säger utan som vi gör".

• Genom observationer, dokumentationer och reflektioner som vi delger varandra i våra arbetslagsmöten och i gemensamma möten.

 

Det här resultatet förväntar vi oss:

• Självständighet och en ökad trygghet

• Tillit till den egna förmågan

• Ökad självkänsla och anknytning

• Att ge David möjlighet att blir sitt bästa jag, efter hans egna förutsättningar

 

Så här kommer vi att utvärdera:

• Vi utvärderar vårt arbete varje år för att se hur väl vår verksamhet svarar upp mot uppsatta utvecklingsmål.

• Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18