👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2022-01-31 13:43 i Charlottendals förskola Luleå Kommun BUF
Vårt arbete med språkutveckling på vår avdelning med barn mellan 1-6 år.
Förskola
Vårt arbete med språkutveckling på Lyckan.

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen visar fortsatt intresse för bokstäver, att skriva och ljuda ord, samt  för läsning och återberättande. De visar intresse för rim, ramsor och andra ordlekar, sagor i olika form, språkstimulerade filmer och program. Sång, dans och musik är uppskattat av alla åldrar.

Barnen är intresserade att ta del av andra språk och kulturer som finns i vår närhet.

 

 

 

Vart ska vi?

Vi ska främja och stimulera barnens muntliga- och skriftliga språkutveckling och språkmedvetenhet. Vi ska fånga upp barnens intressen och behov inom området och främja språkutvecklingen och medvetenheten om språket genom olika aktiviteter och medel.

Vi vill uppmärksamma och utmana barnens nyfikenhet och förståelse för andra språk och kulturer.

 

  


Hur gör vi ?

Olika aktiviteter som är språkutvecklande så som, rim, ramsor, sånger, högläsning, berättande och återberättande.  Ljudar bokstäver och ord. 

Medveten lärmiljö där skrivande och läsning ingår som en naturlig del. Tex spel, namnlappar med barnens namn, alfabet och bokstäver.

Vi ser olika UR- program som tex "Livet i bokstavslandet", med olika avsnitt som handlar om olika bokstäver, sammansatta ord, rimord, etc. och andra program via projektorn..

Flanosagor och dramatiseringar.

Vi gör barnen uppmärksamma på språkets olika delar vid både planerade och mer spontana och vardagliga situationer t.ex. vid måltider då vi får kvalitativ språkstrid i mindre grupp. Att uttrycka tankar samt att lyssna in varandra.

Vi lyfter medvetet olika språk som en del i vår verksamhet. Tex räknar på olika språk samt är nyfikna på vad ting heter på språk som finns som modersmål i barngruppen

 

Reflektionsfrågor

Vilket lärande har vi sett utifrån våra aktiviteter?

Hur går vi vidare med barnens språkutveckling?

 Analysfrågor

Varför blev det som det blev?

Vilka faktorer påverkade barnens lärande?

Hur blev det?

Vi reflekterar och analyserar kontinuerligt i arbetslaget hur arbetet gått genom olika form av dokumentation, för att på så sätt utveckla vårt arbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18