👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avgrundens änglar 8A v.5-13

Skapad 2022-02-01 11:01 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi ska nu läsa deckaren " Avgrundens änglar". Detta under veckorna 5-13. Ni kommer att ha uppgifter att göra under och efter läsningen.

Innehåll

Avgrundens änglar 8A– av Magnus Nordin 

 

Syfte 

 

Läsa boken "Avgrundens änglar", och visa din förståelse av den i boksamtal,

presentationer och skriftliga uppgifter: 

 

  • -Delta i samtal. 

  • -Skriva instagraminlägg, nyhetsartikel och reportage. 

 

När

 

 

v.5 

s.67 

 

v.6 

s.102 

Gör ditt första Instagraminlägg 

v.7 

s.147 

Gör ditt andra Instagraminlägg 

v.8 

s.191 

Gör ditt tredje Instagraminlägg 

v.10 

s.227 

Gör ditt Fjärde och sista Instagraminlägg 

v.11 

Läs ut boken 

Starta med ditt reportage 

v.12 

v.13

 

Skriv samt kamratbedömning

Skriv och lämna in 1/4

 

 

 

 

 

Uppgift 1 under och efter läsning – Instagraminlägget 

 

Efter varje lässtopp är det dags att skapa ett inlägg till ditt tänkta Instagramkonto. Vilken av personerna är du? vad har hänt sedan sist? Din uppgift är att skapa ett antal Instagram-inlägg som om du vore en av personerna i boken.

Välj en bild (ta egen eller sök på bilder som är tillåtna att använda) och skriv en text till varje bild som har

stöd i bokens handling. Tänk dig att du ska fånga bokens handling i ett antal bilder.

Du ska totalt göra fyra stycken inlägg. Hur många bilder du har i varje inlägg väljer du själv,

minst en bild per inlägg, men gärna fler.  

 

Uppgift 2 efter läsning- Reportaget 

 

Du är kriminalreporter och du har fått i uppdrag att bege dig till den aktuella orten för att skriva ett reportage om platsen. Bakgrunden är så klart de otäcka händelser som skett där och du vill ge dina läsare en förståelse för hur det är att leva där sam hur morden har påverkat människorna där. 

  •  

  • Börja med att skriva en kort tankekarta/punktlista över det du vet om boken. 
  • Fundera på vilka platser du besöker och hur du kan ge läsaren en känsla av “här och nu” genom att beskriva platsen med alla dina sinnen.  
  • Fundera på vilka personer du intervjuar i ditt reportage och vilka frågor som verkar rimliga att ställa till dessa personer.  
  • Kom ihåg att allt som står i din text ska ha stöd i boken, du kan alltså inte hitta på sådant som inte alls stämmer med bokens handling eller som verkar orimligt utifrån det vi vet om boken.  

Använd dig av checklistan om du behöver (se uppgift). 

 

Bifogade filer 

 

 

 

LGR 11 Förmåga  

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. 

 

Centralt innehåll  

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i. 

 

Kunskapskrav  

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 

 

Uppgifter

  • Checklista

  • Instagraminläggen

  • Kriminalreportaget