👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1 - BYGGA

Skapad 2022-02-01 15:36 i Parkskolan Kristianstad
Teknik.
Grundskola 1 – 3 Teknik
I vårt arbete med teknik kommer vi att ta reda på hur teknik hänger ihop med andra saker i din vardag. Du kommer också att få bygga och konstruera olika tekniska lösningar.

Innehåll

 

Du ska få lära dig att:

- Följa en beskrivning.

- Bygga och konstruera olika föremål.

- Testa ditt bygge, se om den fungerar och fundera hur du kan förbättra den.

- Fundera över ditt arbete/delta i diskussioner.

 

Hur ska du få lära dig detta?

-Du provar att arbeta med olika material och testar på olika sätt att sammanfoga dessa.

-Du undersöker, funderar och är med i diskussioner om hur våra byggen och konstruktioner fungerar. 

- Du kommer att få öva på att dokumentera med enkla skisser och bilder.

-Vi kommer att arbeta i grupp, i par och enskilt.

 

Hur du får visa vad du kan:

- I samtal och diskussioner i klassrummet.

- Muntligt och/eller skriftligt.

- Bygga och konstruera utifrån en skiss/instruktioner

 

Vad som kommer att bedömas:

Du visar att du kan genom att:

-Du kan genomföra enkla skisser och följa instruktioner.

-Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten och beskriva hur dessa fungerar och varför.

- Du deltar aktivt på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 1 - BYGGA

På väg
Godtagbara kunskaper
Skisser och instruktioner
Eleven kan med stöd genomföra enklare skisser och följa instruktioner.
Eleven kan genomföra enklare skisser och följa instruktioner
Konstruktioner
Eleven kan genomföra enklare konstruktionsarbete och beskriver hur dessa fungerar med stöd av kamrater eller lärare.
Eleven kan genomföra enklare konstruktionsarbete och beskriva hur dessa fungerar och varför.
Lektionerna
Eleven deltar på lektionerna.
Eleven deltar aktivt på lektionerna.