👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Going to the Movies EE21

Skapad 2022-02-02 11:45 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Engelska
Du you have a favourite film? Who is your favourite actor/actress? During the coming weeks we will explore the world of films.

Innehåll

Going to the Movies!

From the core content of the English 5 course:

  • Oral and written production and interaction of various kinds, also in more formal settings, where students instruct, narrate, summarise, explain, comment, assess, give reasons for their opinions, discuss and argue.

  • The Teaching goal for this area is to improve students' abilities to speak and write.

  • The examination will be both written and oral production of different kinds

 

Week

Monday

Tuesday

Wednesday

5

Grammar

Grammar

Speaking Exercises and Vocabulary

6

Listening exercise and Vocabulary

Studyday

Film

7

Start up in Classroom G204

Film seminar in groups + Writing assignment

When not having seminar go to classroom G318 to work with writing

Film seminar in groups + Writing assignment

Start up in classroom G204


Film seminar + writing assignment

8

Winter break

Winter break

Winter break

9

Film project: My Favourite Movie

Film project: My Favourite Movie

Film project: My Favourite Movie

10

Presentations in groups + reading/writing

Presentations in groups+ reading/writing

Presentations in groups+ reading/ writingGroups week 7 and 11

Monday 12.15-13.15

12.30- 12.50 Svante, Noel, Isak, Emil H

12.50-13.10 Hannes, Zarko, Olivia, David

Tuesday, 10-11

9.55.10.15 Edvin, Wille W, Elias, Emil W

10.15-10.35 Carl, Erik, Hugo, Douglas

10.35-10.55 Viggo, Wille Ö, Oscar, Olle

Wednesday, 9.30-10.30

9.45-10.05 Salah, Lucas D, Lucas A, Anton

10.05-10.25 Theo, Casper, Axel, Max


Matriser

Eng
Oral Presentation English 5

F
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Språkbehandling
Ordförråd, fraser och grammatiska konstruktioner. Användandet av sambandsord som ger flyt och tydlighet.
Språket är inte tillräckligt varierat, tydligt och/eller sammanhängande för att kommunikationen ska gå fram.
Språket visar osäkerhet grammatiskt och vokabulärt men är till viss del sammanhängande och tydligt
Språket är till relativt säkert grammatiskt och vokabulärt och relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Språket är varierat, tydligt, sammanhängande och har ett naturligt flyt och uttal
Anpassning
språk, struktur, innehåll (omfång) och val av hjälpmedel.
Du anpassar inte presentationen tillräckligt till ditt syfte, situationen och till dina mottagare. Det saknas struktur Du täcker inte in relevant innehåll
Du anpassar i någon mån presentationen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare. Det finns en struktur med inledning och avslutning. Du täcker i någon mån in relevant innehåll
Du anpasssar presentationen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare. Framförandet är genomtänkt och har en röd tråd Du täcker väl in relevant innehåll
Du anpassar helt presentationen till ditt syfte, situationen och till dina mottagare. Framförandet är avslappnat, väl genomarbetat och väl strukturerat med en tydlig röd tråd. Du täcker väl och nyanserat in relevant innehåll.

Eng
Film Seminar vt22

F
På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll/ Förståelse
Visar förståelse för innehållet, budskap, symboler och kan dra slutsatser utifrån det
Brister i redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar inte tillräcklig förståelse för innehållet
Når ännu inte alla delar för E
Översiktlig redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och tydliga detaljer
Når E och är på väg mot C
Välgrundad redogörelse, diskussion och analys och slutsats. Visar huvudsaklig förståelse för innehåll och väsentliga detaljer. Visar förmåga att till viss del läsa mellan raderna
Når C och är på väg mot A
Välgrundad och nyanserad redogörelse diskussion och analys. Visar förståelse för både helhet och underliggande detaljer. Visar förmåga att läsa mellan raderna
Muntlig diskussion
Engagemang och språklig kompetens för att göra sig förstådd. Strategier för att effektivisera kommunikationen och förtydliga åsikter och exempel
Deltar inte tillräckligt i den muntlig diskussionen
Når ännu inte alla delar för E
Kan på ett enkelt sätt och med enkla resonemang svara på frågor och använder enkla strategier för att göra sig förstådd
Når E och är på väg mot C
Deltar relativt aktivt i samtalet och tar relativt stort ansvar för diskussionen. Resonerar på ett relativt utförligt sätt och hittar strategier som förstärker resonemangen och förtydligar kommunikationen
Når C och är på väg mot A
Deltar aktivt och tar ansvar för diskussionen. Resonerar utförligt och nyanserat och ger exempel som förtydligar och fördjupar förståelsen. Har väl fungerande strategier för att kommunicera.

Eng
Perks of Being a Wallflower vt22 EE21

F
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Anpassning
Texten stämmer med uppgiften i både språk och typ. Texten håller sig till ramarna för uppgiften.
Texten håller sig inte till uppgiftens ramar. Språket är inte anpassat efter uppgiftstyp.
Texten håller sig till viss del inom uppgiftens ramar. Språket är till viss del anpassat efter uppgiftstyp i ton och variation.
Texten håller sig relativt väl inom uppgiftens ramar. Språket är relativt väl anpassat efter uppgiftstyp i ton och variation.
Texten håller sig helt och hållet till uppgiftens ramar. Språket väl anpassat i ton och variation utifrån uppgiftstyp.
Struktur och Innehåll
Tydlighet, variation, struktur och sammanhang i texten. Röd tråd och styckeindelning
Texten saknar tydlighet, variation och är inte sammanhängande.
Texten är till viss del sammanhängande och tydlig med viss struktur. Inledning, avslutning och struktur fungerar. Enkel textbinding finns
Texten är relativt sammanhängande och relativt strukturerat med inledning, avslutning och styckeindelning. Viss textbindning finns som ger visst flyt och ledighet
Texten är sammanhängande och strukturerad med god inledning, avslutning samt styckeindelning. Textbindning ger naturligt flyt och ledighet i språket.