👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Område 4 Bromma - Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Skapad 2022-02-04 09:14 i 066061 Förskolan Vadmalsvägen 5-7 Stockholm Bromma
Förskola
Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Innehåll

Förväntat resultat

- Alla barn får möjlighet till inflytande och känner delaktighet - Flickor och pojkar har samma utrymme i utbildningen - Alla barn har möjlighet till inflytande, känna delaktighet och göra sin röst hörd

Arbetssätt

- Vi tilltalar varandra individuellt vid namn och som grupp med termen "vänner" eller "kompisar".

-Två barn är med och förbereder inför varje projekttillfälle. Barn som varit med i förberedelsen av aktiviteten, håller i mötet med den övriga gruppen och presenterar vad som erbjuds.

- Pedagogiska erbjudanden ska kunna vara beständigt och dukas därav fram varje dag under hela veckan, så barnen kan ta del av och utforska när de är redo.

- Vid konflikter ta fram en handlingsplan tillsammans med barnen, där vi pedagoger låter alla ge sin version för att komma fram till en gemensam lösning. Vi dömer ingen.

- Vi lyfter etiska dilemman genom att lyfta ut frågeställningar och projicera dem på fiktiva karaktärer. Genom att skapa en utifrånperspektiv blir det lättare att ta upp, diskutera och finna lösningar på våra dilemman.

 

Hur vi på avdelningen Lejonet väljer att arbeta med detta område?

Vi delar barn i mindre grupper i projekten och under dagen för att varje barn ska få möjligheter att komma tilltals.

Vid maten ger vi varje barn möjlighet att komma tilltals men även tränar vi på att lyssna och vänta på sin tur

Vid konflikter  de barn som är inblandade får ge sin version hur konflikten uppstod och vad som hände sedan hjälps vi åt att lösa den tillsammans. Vi har våra kompisar kanin och igelkott som tar upp olika etiska dilemma och vi får olika kompisuppdrag att lösa från dem. Vi tilltalar varje barn i gruppen med sitt namn. När vi går in så kan barnen välja en eller flera sätt att hälsa på oss vuxna eller den kompis som står närmast i tur