👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rel1 Arbetsmoment 3 Religion och vetenskap ES19

Skapad 2022-02-04 09:37 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Religionskunskap
Du kommer att får lära dig om olika uppfattningar kring relationen mellan religion och vetenskap. Med inriktning på ämnet transhumanism kommer du få diskutera vad en människa är.

Innehåll

 

Religion och vetenskap

- vad är en människa? -

 

I classroom finns den powerpoint som både är lektionsplanering och läromedel för detta arbetsområde. 

 

v6 Transhumanism, AI… Film, begrepp, diskussion


v7 Teknik, datorer… Berättelse, text, diskussion
v9 Kropp, hjärna, död, det naturliga… Begrepp, diskussionv10 Människa 2.0… Gruppdiskussion, återkoppling

 


v11 Vad är en människa?… Arbete med examinerande uppgift: diskussion som podcast eller live


v12 Vad är en människa?… Arbete med examinerande uppgift: diskussion som podcast eller live

 

Uppgifter

 • Religion och vetenskap. Examination 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
  Rel  -
 • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rel  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E

Matriser

Rel
RELREL01 Delmatris - arbetsområde 3: Religion och vetenskap

Underlag saknas
E
➡️
C
➡️
A
EXAMINATION: Religion och vetenskap.
Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.
Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.
Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.