👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, åk 4, The Power To Describe

Skapad 2022-02-06 16:37 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
En planering utifrån läromedlet ”Skills” för åk 4.
Grundskola 4 Engelska
Under vårt arbete med engelska i åk 4 kommer du att få lyssna på, läsa, skriva samt tala engelska. Vi kommer att använda läroboken Skills.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta 

Avsnittet Unit 3 syftar till att utveckla din förmåga att läsa och lyssna på beskrivande texter och prata om årstider, månader, väder, kläder, kroppen, ansiktet och uttryck när man är sjuk. Grammatiken kommer att ta upp do-does och don't-doesn't. Du ska även utveckla förmågan att skriva en beskrivande text om en person och att berätta om en person muntligt. 

Arbetet utgår från läromedlet Skills 4 och utifrån materialet kommer vi att läsa, lyssna, skriva och samtala i helgrupp, i par eller enskilt.

Du kommer att få:

 • Lyssna på olika texter och träna på att läsa
 • Göra läs- och hörförståelseövningar
 • Träna på att tala genom läsövningar och olika talövningar eller lekar
 • Skriva en text utifrån en given beskrivning på dator
 • Göra en muntlig presentation av en person
 • Göra en självskattning i slutet av arbetsområdet där du får reflektera över hur väl du tycker att du har uppnått målen
 • Hitta adjektiv i texter
 • Kahoot/frågesport
 • Inlärningsappar
 • Filmer
 • Översätter ord på svenska
 • Mini-uppgifter
 • Spela teater/charader

 

Vi kommer även att titta på avsnitt av UR-serien The Grammar company som tar upp den grammatik vi arbetar med i respektive kapitel.  

Grovplanering

V 7 Textbook s 52-55, Workbook s 62-66

V 8 Textbook s 56-59, Workbook s 67-69

V 10 Textbook s 60-63, Workbook s 70-75

V 11 Textbook s 64-67, Workbook s 76-78

V 12 Textbook s 68-71, Workbook s 79-83

V 13 Textbook s 72-3, Workbook s 84-86

V 14 Textproduktion och muntlig redovisning, Workbook s 87

 

 

IKT och medier

The Grammar Company | Engelsk grammatik för barn | UR Play

Max's movie | UR Play

NE - Ordböcker

www.bingel.se

www.readtheory.org

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska Kunskapsmål Unit 3

Du behöver öva på...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Förstå skrift: Läsförståelseövningar till texter i textbook och workbook.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
....att förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Lyssna
Förstå tal: Hörövningar i workbook, samtal i helklass och gruppvis. Instruktioner och uppmaningar under lektionernas gång.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
...att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Tala
Formulera sig och uttrycka sig i tal: Samtal i helklass och i mindre grupp.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
...att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Formulera och uttrycka sig i skrift:
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
...att visa att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.