👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Energi

Skapad 2022-02-06 19:53 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 5 Fysik
Vi arbetar om vad vi kan använda energi till, om energiprincipen och olika energikällor. Vi kommer prata om skillnaden på förnybar och icke förnybar energi. Vi kommer också kolla på elektriska apparater och magneter.

Innehåll

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- Ge exempel på vad vi behöver energi till.

- Förstå vad energiprincipen innebär.

- Ge exempel på energikällor.

- Veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi. 

- Veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp. 

- Ge exempel på vad magneter används till. 

 

Vi kommer att:

- Kolla på filmer.

- Göra olika experiment och skriva labbrapporter.

- Göra undersökningar av olika slag. 

- Läsa i boken.

- Ha genomgångar/diskussioner.

- Skriva en egen diskussion. 

- Arbeta med stenciler/frågor. 

 

Jag kommer bedöma ditt arbete genom:

- Hur aktivt du arbetar under experimenten.

- Din diskussion som du skriver. 

- Andra inlämningsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Koll på NO - Energi

Jag ...

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
visar kunskaper om energikällor och kan göra jämförelse mellan dem
 • Fy  E 6
genom att ge ett exempel på en energikälla som räknas till de förnybara och ett exempel på en energikälla som räknas till de icke förnybara och kan göra en enkel jämförelse mellan dem
genom att ge minst två exempel på energikällor som räknas till de förnybara och minst två exempel på energikällor som räknas till de icke förnybara och kan göra en jämförelse mellan dem med likheter eller skillnader
genom att ge flera exempel på energikällor som räknas till de förnybara och flera exempel på energikällor som räknas till de icke förnybara och kan göra en jämförelse mellan dem med likheter och skillnader
kan berätta min åsikt om framtidens energikällor och motivera med hjälp av no-kunskaper
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
genom att på ett enkelt sätt skriva vad jag tycker och varför jag tycker så
genom att på ett mer förklarande sätt skriva vad jag tycker och varför jag tycker så
genom att på ett tydligt förklarande sätt skriva vad jag tycker och varför jag tycker så
kan berätta om vad vi behöver och använder energin till …
 • Fy  E 6
genom att ge ett exempel från din egen vardag och ge en enkel förklaring
genom att ge två eller flera exempel från din egen vardag och förklara tydligt
genom att ge två eller flera exempel från din egen vardag och från samhället runt om och förklara tydligt
vet hur en elektrisk apparat fungerar
 • Fy  E 6
och kan på ett enkelt sätt förklara med hjälp av ord som rörelse, elektricitet
och kan på ett bra sätt förklara med hjälp av ord som rörelse, elektrisk energi, magneter, omvandla
och kan på ett mycket bra sätt förklara med hjälp av ord som rörelse, elektrisk energi, magneter, omvandla
vet hur magneter fungerar och vad vi använder dem till
 • Fy  E 6
och kan på ett enkelt sätt förklara med hjälp av ord som fastna, dra till sig, stöta ifrån
och kan på ett bra sätt förklara med hjälp av ord som fastna, dra till sig, stöta ifrån, poler, magnetfält
och kan på ett mycket bra sätt förklara med hjälp av ord som fastna, dra till sig, stöta ifrån, poler, magnetfält, elektricitet, elektromagnet
kan förklara vad energiprincipen innebär
 • Fy  E 6
genom att ge ett exempel på energiomvandling i två led och har viss förståelse för vilken energiform som är sämst
genom att ge ett exempel på energiomvandling i mer än två led och visar förståelse för vilken energiform som är sämst
genom att ge flera exempel på energiomvandling i mer än två led och visar god förståelse för vilken energiform som är sämst

Fy
Laborera och skriva laborationsrapport

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökning
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Att laborera
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklad dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklad dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Reflektion
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.