👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati-Jämställdhetsplanering, Kojan - 22

Skapad 2022-02-07 10:09 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Under februari - april lägger vi extra fokus på empati. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin empatiska förmåga, och det kommer att ske spontant i lek och i planerade aktiviteter.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga för allt levande. Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, hjälpa och ha förståelse för varandras likheter och olikheter. Att du är fantastisk och bra precis som du är. 

Aktivitet:

 •  I den fria leken berättar vi hur vi själva känner oss och vid konflikter, hur vi, exempelvis, tror att kompisen som precis blev knuffad känner sig. Vi lär oss att säga Stopp! när något inte känns okej, både för egen del men även om man ser en kompis bli orättvist behandlad. Bildstöd kommer att sättas upp på väggarna. 
 • Vid våra grupptillfällen, där barnen får vänta på varandra, hjälpa varandra och lyssna på varandra.
 • Vi läser och diskuterar kring böcker och filmer där olika typer av känslor, likheter och olikheter och dilemman tas upp. 
 • När vi går på Mulleutflykter i vår lär vi oss att vi måste behandla både djur och skogen med respekt. 

När? Var? Hur? Varför?

Vi pratar och diskuterar under tiden barnen är på förskolan, vid grupptillfällena, under måltiderna, samling och under resten av dagen. 

Vi pedagoger tänker på att vi är vuxna förebilder som stöttar och agerar.

 

 

Resultat - hur blev det?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18