👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundfärger

Skapad 2022-02-07 10:53 i Förskolan Tvillingen Umeå
Förskola
Barnen ska få en introduktion till grundfärgerna. Vi ska väcka ett intresse till tecken som stöd och utöka deras ordförråd.

Innehåll

Barnen ska få en introduktion till Norrskenets tema för terminen där vi kommer att lägga fokus på färger. Introduktionen kommer att inledas på samlingar för att sedan fortsätta under dagens gång. Under samlingarna kommer vi att presentera grundfärgerna med tillhörande tecken med hjälp av leksaker och annat material för att skapa ett lekfullt lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18