👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm språksamling på Knyttet

Skapad 2022-02-07 13:26 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Vi på Knyttet har valt att arbeta med Bornholmsamlingar då vi vet att det är en språkstimulerande och språkfrämjande aktivitet.

Innehåll

Syfte: 

Barnen ska på ett lustfullt sätt ges möjlighet att utveckla sitt språk.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska 


Avdelningens mål. 

Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk. Att bli lyssnad på och lyssna på andra är en av de värdegrunder vårt demokratiska samhälle vilar på och vi hoppas på att få en grund till detta genom språksamlingar. 

 

Aktivitet/metod: 

NÄR gäller detta? Vi kommer ha språksamlingar på Tisdag oc Onsdag förmiddagar. 

HUR genomförs aktiviteten? Genomförandet. Vi kommer sitta tillsammans vid samlingsmattan eller vid ett bord och följa de uppgifter vi har planerat in. 

VAR kommer ni vara? Vi kommer vara på avdelningen på Knyttet 

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Uppgifter

 • Språksamling 2

 • Språksamling 1

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18