👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i världen

Skapad 2022-02-07 13:43 i Sagaskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 1 SO (år 1-3) Bild Idrott och hälsa
Vi jobbar med ett tema som handlar om mig själv i världen. Var bor jag, var ligger min stad, mitt landskap, mitt land, min världsdel på kartan?

Innehåll

Arbetsområde:

Geografi: 

 • Du kommer lära dig världsdelarna och världshavens läge på jordgloben
 • de olika väderstrecken
 • rumsuppfattning med hjälp av kartor
 • att berätta om orsaker till varför människor väljer eller måste flytta från hem inom eller ifrån sitt land.
 • Vad de kan ge för konsekvenser för de som är på flykt.

Tid:

VT-2022, v. 5-8

Begrepp:

Stad, landskap, land, världsdel, väderstreck : norr, söder, öster och väster. 

Hur ska vi arbeta  med arbetsområdet: 

 • genomgång i helklass
 • se film
 • samarbeta med andra
 • Arbeta enskilt
 • Måla med akvarell
 • jobba med kartboken, kartor, jordgloben och väderstrecken  Hur du får visa vad du kan:

Du ska muntligt berätta om 

 • orsaker till varför människor väljer eller måste flytta från sitt hem inom eller ifrån sitt land.
 • var du bor, stad, landskap, land och världsdel
 • de fyra väderstrecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3

Matriser

Bl Idh SO
Pedagogisk mall

Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Delmål 4
Delmål till arbetsområdet:
Du vet vad är en världsdel.
Du vet vad en kontinent är.
Du känner till vad karta är. Känner till vad en karta kan använda till. Känner till att det finns olika sorters kartor.
Du vet vad är ett väderstreck. Vad väderstreck kan användas till.
Aktivitet
Hur du kommer arbeta med delmålen:
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Film om världsdelar.
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Film om kontinent.
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Film om kontinent. Bilduppgift att rita egna kartor.
Gemensam genomgång och diskussion i helklass. Film om kontinent.